Alliance Francaise Rzeszów


Idź do treści

Alliance Francaise Rzeszów

Egzaminy
Egzaminy DELF są dostosowane do norm europejskich wyznaczonych przez Radę Europy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Egzaminy DELF i DALF zdawać można niezależnie od siebie, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Zdawać je mogą wszyscy, którzy pragną potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego, tak dla celów prywatnych jak i zawodowych.
Egzamin DELF / DALF to sześć odrębnych egzaminów, które zdawać można niezależnie jeden od drugiego. Każdy zdany egzamin stanowi podstawę do uzyskania oddzielnego dyplomu. Odpowiadają one 6 poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.Czas trwania egzaminu

Nazwa dyplomu/poziomu

Poziom biegłości językowej

3h30

DALF C2

Sprawny użytkownik Języka

4h00

DALF C1

2h30

DALF B2

Samodzielny Użytkownik Języka

1h45

DALFB1

1h40

DALF A2

Użytkownik znający język na poziomie podstawowym

1h20

DALF A1


Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemna.

Nazwa egzaminu

Z czego się składa egzamin – opis jednostek

Czas trwania

Maks. ilość pkt.

DELF A1

Rozumienie ze słuchu
• rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania)
Maksymalny czas nagrań: 3 min

20 min.

/25

Rozumienie tekstu pisanego
• rozumienie czterech lub pięciu tekstów pisanych związanych z życiem codziennym

30 min.

/25

Wypowiedź pisemna - egzamin składa się z dwóch części
• wypełnienie ankiety lub formularza
• zredagowanie w prostych zdaniach kartki pocztowej, wiadomości, opisu do zdjęcia, itp. Temat jest zawsze związany z życiem codziennym.Wypowiedź ustna
- egzamin składa się z dwóch części
• rozmowa sterowana
• wymiana informacji
• dialog symulowany

30 min.

/25

Wypowiedź ustna- egzamin składa się z dwóch części
• rozmowa sterowana
• wymiana informacji
• dialog symulowany

7 min.
Przygot. 10 min.

/25

DELF A2

Rozumienie ze słuchu
• wypełnienie tabelki sprawdzającej rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami z życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania)
Maksymalny czas nagrań : 5 min.

25 min.

/25

Rozumienie tekstu pisanego
• odpowiedź pisemna w formie testu dotycząca rozumienia trzech czy czterech krótkich tekstów związanych z sytuacjami z życia codziennego.

30 min.

/25

Wypowiedź pisemna
• zredagowanie dwóch krótkich tekstów (list nieoficjalny i wiadomość):
- opisanie osobistego doświadczenia lub wydarzenia
- zredagowanie zaproszenia, podziękowania, przeprosin, informacji, prośby gratulacji…

45 min.

/25

Wypowiedź ustna - egzamin składa się z trzech części;
• rozmowa prowadzona przez egzaminatora
• samodzielna wypowiedź na określony temat
• dialog z egzaminatorem

6 - 8 min.
Przygot. 10 min.

/25

DELF B1

Rozumienie ze słuchu
· odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia trzech nagranych tekstów
(dwukrotne odsłuchanie nagrania)
Maksymalny czas nagrań: 6 min

25 min.

/25

Rozumienie tekstu pisanego
· odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia dwóch tekstów pisanych
wyszukanie informacji zgodnie z poleceniem
dokonanie analizy zawartości tekstu dotyczącego zagadnień ogólnych

35 min.

/25

Wypowiedź pisemna
· wyrażenie opinii na temat ogólny (esej, list, artykuł prasowy)

45 min.

/25

Wypowiedź ustna - egzamin składa się z trzech części :
• rozmowa prowadzona przez egzaminatora
• dialog na wylosowany temat
• wyrażenie opinii na temat poruszony w tekście

15 min.
Przygot. 10 min.
(dot. III cz. egzaminu)

/25

DELF B2

Rozumienie ze słuchu
Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch nagrań :
- wywiad, biuletyn informacyjny… (jednorazowe odsłuchanie nagrania)
- referat, wykład, przemówienie, dokument, program radiowy lub telewizyjny (dwukrotne odsłuchanie nagrania)
Maksymalny czas nagrań: 8 min.Rozumienie tekstów pisanych
Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch tekstów pisanych :
- tekstu informacyjnego dotyczącego Francji lub krajów francuskojęzycznych

30 min.

/25

Rozumienie tekstów pisanych
Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch tekstów pisanych :
- tekstu informacyjnego dotyczącego Francji lub krajów francuskojęzycznych

60 min.

/25

Wypowiedź pisemna
Zredagowanie tekstu wymagającego przedstawienia własnej opinii z użyciem strategii argumentacyjnych
(udział w pisemnej debacie, list oficjalny, krytyka filmu lub książki itp.)

60 min.

/25

Wypowiedź ustna
Wyrażanie i obrona własnej opinii – po uprzednim przeczytaniu krótkiego dokumentu pisanego

20 min.
Przygot. 30 min.

/25


Powrót do treści | Wróć do menu głównego