English version

 

 

Lokalizacja

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Zespoły naukowe i projekty badawcze

Współpraca naukowa

 

 

Lokalizacja

Laboratoria studenckie: Budynek Wydziału Chemicznego PRz , Al. Powstańców Warszawy 6:

 • Laboratorium Biochemiczne, H-61
 • Laboratorium Immunologiczne, H-107
 • Laboratorium Mikrobiologiczne, H-8

Laboratoria naukowo-badawcze: Centrum Biotechnologiczne Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej:

 • Laboratorium Hodowli Komórek, Budynek Laboratoryjny, 14A, P4a i P4b
 • Laboratorium Immunologiczne, Budynek Laboratoryjny, 13 i 14
 • Laboratorium Analizy Białek, Budynek Laboratoryjny, 12, 13, P4a
 • Laboratorium Analizy Produktów Biotechnologicznych, Budynek Laboratoryjny, 4
 • Laboratorium Bioinformatyczne, Budynek Laboratoryjny, 2 i 3
 • Laboratorium Chemicznej Stabilności Produktów Biotechnologicznych, Budynek Dydaktyczny, 2
 • Laboratorium Hodowli dzikiego i transgenicznego nicienia C. elegans, Budynek Wydziału Chemicznego, H-107A

 

*        *        *        *        *

 

Nauczyciele akademiccy

 

 • Prof. dr hab. Elżbieta Wałajtys-Rode – profesor zwyczajny, kierownik Katedry, kierownik Centrum Biotechnologicznego PRz w Albigowej, Wydział Chemiczny pok. 144, tel. (48) (17) 8651927, E-mail: ewalajty@prz.rzeszow.pl
 • Dr hab. Dariusz Pogocki, profesor Prz, Wydział Chemiczny, pok. 218, tel. (48) (17) 865 1759 i Centrum Biotechnologiczne Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej, Budynek Dydaktyczny , pok 2, tel. (48) (17) 2240702; E-mail pogo@ihtj.waw.pl
 • Dr Maria Czygier, adiunkt, Wydział Chemiczny, pok. 114b, tel. (48) (17) 865 1896, E-mail: mczygier@prz.rzeszow.pl
 • Dr inż. Tomasz Ruman, adiunkt, Wydział Chemiczny, pok. 218, tel. (48) (17) 865 1759
 • Dr Maryta Sztukowska, adiunkt, Wydział Chemiczny, pok 144, tel. (48) (17) 865 1927 i Centrum Biotechnologiczne Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej, Budynek Laboratoryjny, pok. 11, tel. (48) (17) 224 0711, E-mail: Maryta@bio.unipd.it

 

*        *        *        *        *

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczniczni

 

 • Mgr inż. Renata Kramarz, Wydział Chemiczny, pok. 58
 • Mgr Maciej Kluz, Wydział Chemiczny, pok. 58
 • Mgr inż. Bożena Sanecka, Wydział Chemiczny, pok. 114b
 • Mgr Małgorzata Semik ,Wydział Chemiczny , pok. 58

 

 

*        *        *        *        *

 

Zespoły naukowe i projekty badawcze (fotoalbum)

 

I.

Badanie przetwarzania sygnałów w komórkach układu immunologicznego we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na antygeny pasożytnicze (T. spiralis). (współpraca z Pracownią Enzymologii Porównawczej IBD im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Zespól badawczy: Prof. E. Wałajtys-Rode, Dr M. Czygier, Dr M. Sztukowska.

Finansowanie: Grant KBN nr 4PO5F 02414, główny wykonawca: E. Wałajtys-Rode,
                    Grant Min. Nauki nr 2PO5A 056 26, główny wykonawca: E. Wałajtys-Rode

Publikacje:

1. Dzik JM., Zieliński Z., Gołos B., Jagielska E., Wranicz M., Wałajtys-Rode E.(2002) “Effect of cyclosporin A on immunological response in lungs of guinea pigs infected with Trichinella spiralis.“ Acta Biochim. Pol.49;233-247.

 

2. Dzik JM., Gołos B., Jagielska E., Kapała A., Wałajtys-Rode E. (2002). “Early response of guinea pig lungs to Trichinella spiralis infection.“ Parasite Immunol, 24; 369-379.

 

3. Dzik JM., Gołos B., Jagielska E., Zieliński Z., Wałajtys-Rode E. (2004) A non- “Classical type of alveolar macrophage response to Trichinella spiralis infection.“ Parasite Immunol, 26; 197–205.

 

4. Dzik JM., Zieliński Z., Gołos B., Wałajtys-Rode E. (2006) “Trichinella spiralis Infection affects p47phox protein expression in guinea-pig alveolar macrophages.“ Exp. Parasitol, 112;158-163.

 

*        *        *

 

II.

 Badania roli makrofagów pęcherzykowych płuc w mechanizmie wrodzonej odporności przeciwko pasożytniczym nicieniom (receptory Toll-like, NO i drogi przetwarzania sygnałów)

Prof. E. Wałajtys-Rode

 (Grant KBN nr 4PO5F 02414, główny wykonawca,

  Grant Min. Nauki nr 2PO5A 056 26, główny wykonawca)

Ostatnie publikacje

1. M. J. Dzik, Z. Zieliński, B. Gołos, E. Jagielska, M. Wranicz, E. Wałajtys-Rode

„Effect of cyclosporin A on immunological response in lungs of guinea pigs infected with Trichinella spiralis

Acta Biochim. Pol. 49 (2002) 233-247.

 

2. J. M. Dzik, B Golos, E. Jagielska, A. Kapała, E. Wałajtys-Rode (2002)

“Early response of guinea-pig lungs to Trichinella spiralis infection”

Parasite Immunol. 24 (2002) 369-379.

 

*        *        *

 

III. 

Wytwarzanie przeciwciał poli- i monoklonalnych przeciwko słabym immunogenom. Wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych przeciwko natywnej i rekombinowanej syntazie tymidylanowej z różnych gatunków (szczur, mysz, człowiek, T. spiralis, C. elegans) oraz ich zastosowanie do badania mechanizmu działania ST, lokalizacji ST in situ i wczesnej diagnozy nowotworów.

(współpraca z Pracownią Enzymologii Porównawczej IBD im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

 

Prof. E. Wałajtys-Rode

 

(Grant KBN nr 6PO4C 02118 - główny wykonawca, Grant KBN nr 4PO5F 02618 - wykonawca)

 

Ostatnie publikacje

1. M. Wenke, A. Porębska, E. Wałajtys-Rode  (2001) „Uzyskanie przeciwciał monoklonalnych  przeciwko izoprenoidom”

Biotechnologia 3 (2001)169-177.

 

2. E. Wałajtys-Rode E.

„Renesans przeciwciał”

Biotechnologia, 3 (2001) 29-36.

 

3. B. Gołos, E. Wałajtys-Rode, A. Porębska, J. Cieśla, M. Dądrowska, Z Zieliński, W. Rode (2001)

“Thymidylate synthase heterogeneity assessed by monoclonal antibodies” w “Chemistry and Biology of Pteridines and Foliates” Eds.: S. Milstein, G. Kapatos, R. A. Levine, B. Shane (2001) 519-523, Kluwier Academic Publishers, Boston, London.

 

4. J. Cieśla, B. Gołos, E. Wałajtys-Rode, E. Jagielska, A. Płucienniczak, W. Rode

“The effect of Arg209 to Lys mutation in mouse thymidylate synthase”

Acta Biochem. Pol. 3 (2002) 651-658.

 

*        *        *

 

IV.

 Badania homeostazy wapnia w mitochondriach

(współpraca z Thomas Jefferson University Dpt. Pathology and Cell Biology, Filadelfia, USA)

Prof. E. Wałajtys-Rode

Ostatnie publikacje

1. E. Wałajtys-Rode, G. Moehren, J.B. Hoek

“Effect of protein tyrosine kinases on mitochondrial calcium homeostasis in rat hepatocytes treated with thapsigargin”

Cell. Mol. Biol. Lett. 3 (1998) 344-346.

 

2. J. B. Hoek, E. Walajtys-Rode, A. M.  Diehl

“Mitochondrial uncoupling associated with expression of uncoupling protein-2 in hepatocytes from genetically obese ob ob mice” 

Biophys J. 76 (1999) A239-A239 Part 2.

 

3. K. D. Chavin, S. Q. Yang, H. Z. Lin, J. Chatham, V. P. Chacko, J. B. Hoek, E. Walajtys-Rode, A. Rashid, C. H. Chen, C. C. Huang, T. C. Wu, M. D. Lane, A. M. Diehl

“Obesity induces expression of uncoupling protein-2 in hepatocytes and promotes liver ATP depletion”

J. Biol. Chem. 247 (1999) 5692-5700.

 

*        *        *

 

V.

 Analiza DNA w diagnostyce medycznej

Prof. Andrzej Skręt i współpracownicy ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie

 

*        *        *

 

VI.

Oddziaływanie kompleksów jonów metali przejściowych z kwasami nukleinowymi.

Dr hab. inż. S. Wołowiec, prof.. PRz,

A. Nieradka (studentka V roku CD) , M. Czygier, E. Wałajtys-Rode

Projekt rozpocznie się w semestrze zimowym 2003/2004.

 

*        *        *

 

VII.

 Syntetyczne endonukleazy restrykcyjne

Dr hab. inż. S. Wołowiec, prof.. PRz, A. Nieradka (studentka V roku CD) , M. Czygier, E. Wałajtys-Rode

Projekt rozpocznie się w semestrze zimowym 2003/2004.

 

*        *        *

 

VIII.

Jedno- i wielordzeniowe kompleksy jonów metali przejściowych jako katalizatory z indukcją asymetrii

Dr hab. inż. S. Wołowiec, prof. PRz,

M. Zaręba, J. Kisała (doktorantka z Uniwersytetu Wrocławskiego), Dr inż. Tomasz Ruman, M. Legięć (student II roku CD)

Publikacje (od 1998 roku)

1. M. Zaręba, Z. Ciunik, K. Drabent, S. Wołowiec

„Substituted Pyrazole as Bridging and Terminal Ligand for Transition Metal Ions”

Inorg. Chem. Commun., w druku.

 

2. Z. Ciunik, J. A. Wolny, M. F. Rudolf, S. Wolowiec
"cis-trans isomerism and rotational isomerism in triazene-1-oxide bis-chelates of palladium(II)"
J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2002) 885-895.

3. M. Łukasiewicz, Z. Ciunik, J. Mazurek, J. Sobczak, A. Staroń, S. Wołowiec, J. J. Ziółkowski, „X-ray structure, magnetic and catalytic properties of a cyclic trinuclear Co(II)/Co(III)/Co(III) complex with m3-hydroxy anion”
Eur. J. Inorg. Chem. (2001) 1575-1579.

4. Z. Olejnik, T. Lis, A. Vogt, S. Wołowiec, J. Skarżewski,
”Single crystal-to-single crystal Transformation of the Dichloromethane Solvate of the Schiff Base Manganese(III) Complex to a Solvent Free Material”
J. Inclus.
Phen. Macromol. Chem. 38 (2000) 221-232.

5. E. Kwaskowska-Chęć, J. J. Ziółkowski, M. Moszner, S. Wołowiec,

“Neutral and Cationic Complexes of Rh(I) with the Tridentate Bis(benzimidazole)amine Ligands”

J. Chem .Res. (S) (1999) 642-643.

6. R. Blauw, I. E. Kingma, W. L. J. Werner, S. Wołowiec, J. L. van der Baan, S. Balt, F. Bickelhaupt, M. W. G. de Bolster, G. W. Klumpp
"Intramolecularly Alkylated Salen Complexes: Thermolysis and Photolysis of Coenzyme B12 Models with a Cobalt-to-Ligand Carbon Bridge"
Inorg. Chim. Acta, 269 (1998) 203-210.

7. A. Vogt, R. L. Prasad, A. Gupta, J. Skarżewski, S. Wołowiec,
"Synthesis and Characterization of Nickel(II), Copper(II), Manganese(III), and Iron(III) Complexes with New Chiral Salen-type Ligand"
Polyhedron, 17 (1998) 1231-1240.

 

*        *        *

 

IX.

Kompleksy jonów metali przejściowych z ligandami typu tripod

Dr hab. inż. S. Wołowiec, prof.. PRz,

J. Kisała (doktorantka z Uniwersytetu Wrocławskiego), Dr inż. T. Ruman, M. Legięć (student II roku CD)

Grant KBN nr 3T09A 05219 (lata 2000-2003)

Publikacje (od 2000  roku)

1. T. Ruman, Z. Ciunik, S. Wołowiec,

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands.

Part XII. Variable hapticity of hydrobis(3-phenyl-5-isopropylpyrazolyl)(3,5-dimethylpyrazolyl)borate in its rhodium(I) complexes with COD and NBD”

Polyhedron, 23/2-3 (2004) 219-223

 

2. Z. Ciunik, T. Ruman, M. Łukasiewicz, S. Wołowiec,

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands. Part XI.

Weak CH/p interactions in crystals of hydrotris(3-phenylpyrazolyl)boratothallium(I) and hydrobis(5-methyl-3-phenylpyrazolyl)(3,5-dimethylpyrazol-yl)boratothallium(I) studied by X-ray crystallography”

J. Mol. Struct., 690/1-3 (2004).

 

3. T. Ruman, Z. Ciunik, S. Wołowiec,

Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate anionic ligands. Part VIII. Synthesis, X-ray crystallographic and 1H NMR structural studies on cobalt(II) complexes of homoscorpionate, heteroscorpionates and chiral trispyrazolylborates obtained from 3(5)-phenyl-5(3)-iso-propylpyrazole and 3,5-dimethylpyrazole”

Eur. J. Inorg. Chem. (2003) 2475-2485.

 

4. J. Kisała, Z. Ciunik, K. Drabent, T. Ruman, S. Wołowiec

“The complexes of tetra(3-isopropylpyrazolyl)borate anionic ligand with cobalt(II), nickel(II) and copper(II)”

Polyhedron 22 (2003) 1645-1652.

 

5. T. Ruman, Z. Ciunik, A. M. Trzeciak S. Wołowiec, J. J. Ziółkowski

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate anionic ligands. Part X.

Structures and Fluxional Behavior of Rhodium(I) Complexes with Heteroscorpionate Trispyrazolylborate Ligands, Tp”Rh(LL); (LL) = (CO)2 or (COD)’

Organometallics, 22 (2003) 1072-1080.

 

6. T. Ruman, Z. Ciunik, S. Wołowiec,

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands. Part IX. X-ray crystallographic studies on cobalt(II) complexes of hydrobis(3-phenyl,5-methylpyrazolyl)(3,5-diethylpyrazolyl)borate”

Polyhedron 22 (2003) 581-586.

 

7. T. Ruman, Z. Ciunik, S. Wołowiec,

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate anionic ligands. Part VII.

The bonding ambivalency of 3(5)-iso-propylpyrazolyl moiety in homo- and heteroscorpionate hydrobis(n-iso-propylpyrazolyl)(3-R1-5-R2-pyrazolyl)boratocobalt(II) complexes.

Eur. J. Inorg. Chem. (2003) 89-93.

 

8. T. Ruman, Z. Ciunik, E. Szklanny, S. Wołowiec,

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate anionic ligands. Part VI.

Carboxylate induced conversion of mono-ligand Tp’M(L) into bis-ligand Tp’2M complexes (M = Co(II) and Cu(II)).

Polyhedron 21 (2002) 2743-2753.

 

9. T. Ruman, Z. Ciunik,  A. Goclan, M. Łukasiewicz, S. Wołowiec

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate anionic ligands. Part V. X-ray crystallographic studies of cobalt(II) complexes with hydrobis(3,5-dimethylpyrazolyl)(3,5-diphenylpyrazolyl)borate and hydrobis(3,5-diphenylpyrazolyl)(3,5-dimethylpyrazolyl)borate ligands.”

Polyhedron 20 (2001) 2965-2970.

 

10. T. Ruman, Z. Ciunik, J. Mazurek, S. Wołowiec

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate anionic ligands.

Part IV. Poly(pyrazolyl)borate anionic ligands obtained from 3,5-di-methylpyrazole and 3,5-diphenylpyrazole and their cobalt(II) complexes.”

Eur. J. Inorg. Chem. (2002) 754-760.

 

11. T. Ruman, M. Łukasiewicz, Z. Ciunik, S. Wołowiec,

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate anionic ligands.

Part III. X-ray crystallographic and NMR studies on cobalt(II) complexes with tris(pyrazolyl)borate anionic ligands obtained from 3,5-di-methylpyrazole and 3(5)-methyl,5(3)-phenylpyrazole.

Polyhedron 20 (2001) 2551-2558.

 

12. M. Łukasiewicz, Z. Ciunik, T. Ruman, M. Skóra, S. Wołowiec,

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate anionic ligands.

Part II. The X-ray crystallographic and 1H NMR studies on thiocyanato[hydrobis(3-phenylpyrazolyl)(3,5-di-tert-butylpyrazolyl)borato]cobalt(II) and thiocyanato[hydrobis(3-phenyl,5-methylpyrazolyl)(3-methyl,5-phenylylpyrazol-yl)borato]cobalt(II) complexes.”

Polyhedron 20 (2001) 237-244.

 

13. M. Łukasiewicz, Z. Ciunik, S. Wołowiec,

“Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate anionic ligands.

Part I. The crystal structure and reactivity of thiocyanato[hydrobis(3-phenylpyrazolyl)(3-tert-butylpyrazolyl)borato]cobalt(II) complex.“

Polyhedron 19 (2000) 2119-2125.

 

14. M. Moszner, S. Wołowiec, H. Vahrenkamp, A. Trösch,

 “Synthesis and Structure of Rh(I) Tris(pyrazolyl)borate Complexes of the Type TPPh,MeL1L2

J. Organomet. Chem. 595 (2000) 178-185.

 

*        *        *

 

X.

 Metaloporfiryny i dimetalodiporfiryny

Dr hab. inż. S. Wołowiec, prof.. PRz,

J. Borowiec (absolwentka WCh PRz), M. Dubel (student V roku)

Publikacje (od 1998 roku)

1. J. Borowiec, I. Trojnar, S. Wołowiec

“Dimetalodiporphyrins with flexible covalent link. Part IV. Mono- dizinc(II)diporphyrins with variable length hydrocarbon spacer attached to meso-(ortho-phenoxy) position”

Polyhedron, w druku.

 

2. J. Borowiec, S. Wołowiec,

“Synteza diporfiryn z giętkim łącznikiem węglowodorowym”

Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej 2000/2001, 9-23.

 

3. J.-P. Simonato, J. Pécaut, L. Le Pape, J.-L. Oddou, C. Jeadney, M. Shang, W. R. Scheidt, J. Wojaczyński, S. Wołowiec, L. Latos-Grażyński, J.-C. Marchon,

“An Integrated Approach to the Mid-Spin State (S = 3/2) in Six-Coordinate Iron(III) Chiroporphyrins”

Inorg. Chem. 39 (2000) 3978-3987.

 

4. P. A. Stuzhin, M. Goeldner, H. Homborg, A. S. Semeikin, I. S. Migalova, S. Wołowiec, “Diazaporphyrins: Synthesis, Characterization and X-Ray Crystal Structure of (3,7,13,17-Tetramethyl-2,8,12,18-tetrabutyl-5,15-diazaporphinato)chloroindium(III)”

Mendeleev Commun. (1999) 134-136.

 

5. P. A. Stuzhin, O. V. Malchugina, S. Wołowiec, L. Latos-Grażyński, B. D. Berezin,

"Formation of stable -aryliron(III) complexes from the reaction of chloroiron(III) octaphenyltetraazaporphyrinate with aryl Grignard reagent"

Mendeleev Commun. (1998) 144-145.

 

6. S. Wołowiec, L. Latos-Grażyński

"Oxidation of Iron(III) Tetramesitylporphyrin  with Dimethyldioxirane"

Inorg. Chem. 37 (1998) 2984-2988.

 

7. S. Wołowiec

"2-D COSY and NOESY 1H NMR Spectral Studies on Pyrazine Bridged Dizinc(II)diporphyrin Complex"

Polyhedron 17 (1998) 1295-1301.

 

8. T. Bartczak, S. Wołowiec, and L. Latos-Grażyński

"Crystal Structure and Molecular Stereochemistry of the 1:2 Adduct of Anionic Complex, Dicyano-(5,10,15,20-tetramesityleneporphynato) iron(II) with bis(triphenyl- phosphine)nitrogen (1+), I2, CDCl3 "

Inorg. Chim. Acta. 277 (1998) 242-246.

 

9. M. Mazzanti, J.-C. Marchon, J. Wojaczyński, S. Wołowiec, L. Latos-Grażyński, M. Shang, W. R. Scheidt,

"High-spin Iron(III) Chiroporphyrins: Structural, Magnetic, and 1H NMR Studies"

Inorg. Chem. 37 (1998) 2476-2481.

 

10. S. Wołowiec,  L. Latos-Grażyński, D. Toronto, J.-C. Marchon,

"Stabilization of the Less Common (dxzdyz)4(dxy)1 Iron(III)porphyrin Ground Electronic State - 1H NMR Investigations of Iron(III) 5,10,15,20-tetra- cyclohexylporphyrin"

Inorg. Chem. 37 (1998) 724-732.

 

*        *        *

 

Współpraca naukowa

 

 • Instytut Biologii Eksperymenalnej im M. Nenckiego PAN, Warszawa, projekty II i III (E. Wałajtys-Rode)
 • Akademia Medyczna w Warszawie, projekt I (E. Wałajtys-Rode)
 • Uniwersytet Wrocławski, projekty VIII i IX (S. Wołowiec)
 • Politechnika Wrocławska, projekty VIII i IX (S. Wołowiec)
 • Politechnika Krakowska, projekty VIII i X (S. Wołowiec)
 • Thomas Jeffferson University , Medical College, Dpt. of Pathology and Cell Biology, Philadelphia, USA, projekt IV (E. Wałajtys-Rode)
 • CEA CNRS Grenoble (Francja) projekt X (S. Wołowiec)
 • Vienna University of Technology (Austria) projekt IX (S. Wołowiec)

 

 

 

 

 

Copyright (C) tomruman@wp.pl