Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

 
    Tematyka badawcza:

    ekstrakcja jonˇw metali i kwasˇw w uk│adach dwu- i trˇjsk│adnikowych,
    flawonoidy i ich kompleksy metali, specjacja metali w prˇbkach Ârodowiskowych


        Nauczyciele akademiccy:

            prof. zw. dr hab. Stanis│aw Kopacz - kierownik
            dr hab. in┐. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz
            dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz
            dr in┐. Cecylia Heneczkowska
            dr in┐. Dorota Nowak
            dr in┐. Bogdan Papciak
            dr Janusz Pusz
            dr in┐. Anna Ku╝niar
            dr in┐. El┐bieta Sitarz-Palczak
            dr in┐. Eleonora SoŔo
            dr El┐bieta Wo╝nicka
            dr in┐. Lidia Zapa│a
 

        Pracownicy in┐ynieryjno-techniczni:

            mgr in┐. Danuta Nowak
            mgr in┐. El┐bieta Nykiel
            mgr in┐. Irena Trojnar
 

     Dalsze informacje o Katedrze  mo┐na znale╝Š pod adresem:

         http://www.prz.rzeszow.pl/chemia/kcnia/kcnia.htm

powrˇt