Katedra Chemii Ogólnej i Elektrochemii

Badania prowadzone w Katedrze dotyczą podstawowych problemów elektrochemii.

 
Nauczyciele akademiccy:
 

prof. dr hab. Stanisław Wołowiec - kierownik
dr hab. inż. Przemysław Sanecki, prof. PRz
dr inż. Zofia Byczkowska
dr inż. Joanna Kisała
mgr inż. Piotr Skitał

mgr inż. Magdalena Zaręba
 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
 

mgr inż. Lucyna Gmiterek
mgr inż. Tadeusz Więcek
 

Dalsze informacje o Katedrze można znaleźć pod adresem:

 http://www.prz.rzeszow.pl/chemia/kcoie/kcoie.htm

 

powrót