Zofia Byczkowska, Ph.D.

Tel. (48) (17) 865 17 60, e-mail: zbyczko@prz.rzeszow.pl

 

Education

Title of Ph.D. thesis was „Interpretation of electrochemical parameters based on polarization model of metal-electrolyte interface” (under supervision of prof. B. Fleszar),

 

Job record

  1. 1973-now – FC RUT: 1973-1992 – technician; 1992-2001 – assistant; 2001 – now – research associate

 

Teaching experience

Materials and protection against corrosion

Electrochemical methods in analytical chemistry

Organic electrosynthesis

General chemistry

 

Area of interest

Metal – electrolyte interface

Electroadsorption of surfactants

Kinetics of electrode reactions

 

Publications

1. B.Fleszar, J.Płoszyńska, Z.Byczkowska -"A Description of the Metal-Electrolyte Solution Interface in Terms of the Polarization Model. Part V. The Dependence of the Mercury Electrode Capacity on Temperature", Polish J.Chem., 65, 2021-38 (1991).

2. B.Fleszar, Z.Byczkowska, J.Płoszyńska, - “An Interpretation of the Dependence of DME Capacity on the Electrolyte Concentration in Terms of the Polarization Model”, 4-th International Symposium ”Electrochemistry in Theory and Practice”, Łódź 1996, str. 188-89.

3. B.Fleszar, A.Sobkowiak, Z.Byczkowska -"The Effect of Adsorption and Ion Interaction on Kinetic Current of Chromate Ions", Polish J.Chem., 69, 787-96 (1995).

4. Z.Byczkowska, B.Fleszar, J.Płoszyńska – “Potencjał symetrii elektrody rtęciowej w 0.1M roztworach chlorków litowców” Zesz. Nauk. P.Rz, nr 173, Chemia, 16, 13-19 (1999).

5. Z. Byczkowska – „Interpretacja niektórych wielkości elektrochemicznych na podstawie modelu polaryzacyjnego granicy faz metal-roztwór elektrolitu” Zesz. Nauk. P.Rz, nr 173, Chemia, 18, 5-13 (2001).