Dwuosobowy zespół: dr hab. inż. Przemysław Sanecki i dr inż. Piotr Skitał prowadzi badania wybranych procesów elektrodowych: kinetyki reakcji elektrodowych i numerycznego modelowania złożonych procesów wieloelektronowych [1-15]. Badania są finansowane ze środków w ramach badań własnych i dodatkowo ze środków MNISW. Badania są prowadzone we współpracy z prof. Krzysztofem Kaczmarskim.    

 

Rysunek z pracy [2].

 

Rysunek z pracy [7].

 

 

 

 

 

 

 

Profile stężeniowe indywiduów Zn2+, Zn+ and Zn0 względem zmiennej czasowej i przestrzennej od r = 0 do r = ∞. R0 = 0.0356 cm odpowiada powierzchni elektrody. Rozszerzony model EE║Hg(Zn). Szybkość polaryzacji 0.05 Vs-1.

 

Rysunek z pracy [8].

 

 

Literatura

1.   P. Sanecki, J. Lechowicz, The Problem of Complex Curves in Normal Pulse Polarography,  Electroanalysis, 9 (1997) 1409-1415 .

2. P. Sanecki, K. Kaczmarski, The Voltammetric Reduction of Some Benzene-sulfonyl Fluorides, Simulation of its ECE Mechanism and Determination of the Potential Variation of Charge Transfer Coefficient by Using the Compounds with Two Reducible Groups, J. Electroanal. Chem. 471 (1999) 14 – 25.

3.  P. Sanecki, P. Skitał, A comparison of the multistep consecutive reduction mode with the multicomponent system reduction mode in cyclic voltammetry. Comput. Chem. 26  (2002) 333-340.

4.  P. Sanecki, P. Skitał, The cyclic voltammetry simulation of a competition between stepwise and concerted dissociative electron transfer. The modeling of alpha apparent variability. The relationship between apparent and elementary kinetic parameters. Comput. Chem. 26 (2002) 297-311.

5. P. Sanecki, C. Amatore and P. Skitał, The problem of the accuracy of electrochemical kinetic parameters determination for the ECE reaction mechanism. J. Electroanal. Chem. 546 (2003) 109-121 .

6.  P. Sanecki, A distinguishing of adsorption-catalysed and regular part of faradaic current for inorganic cation-organic adsorbate system: probabilistic curves in cyclic voltammetry and normal pulse polarography. Electrochem. Commun. 6 (2004) 753-756.

7. P. Sanecki, P. Skitał, K. Kaczmarski, An integrated two phases approach to Zn2+ ions electroreduction on Hg, Electroanalysis, 18 (2006) 595-604. 

8. P. Sanecki, P. Skitał, K. Kaczmarski, Numerical Modeling of ECE-ECE and Parallel EE-EE Mechanisms in Cyclic Voltammetry. Reduction of 1,4-Benzenedisulfonyl Difluoride and 1,4-Naphthalenedisulfonyl Difluoride, Electroanalysis, 18 (2006) 981-991. 

9. P. Sanecki, P. Skitał, The electroreduction of alkyl iodides and polyiodides The kinetic model of EC(C)E and ECE-EC(C)E mechanisms with included transfer coefficient variability, Electrochim. Acta 52 (2007) 4675-4684.

10. P. Sanecki, P. Skitał, The Application of EC, ECE and ECE-ECE Models with Potential Dependent Transfer Coefficient to Selected Electrode Processes, J. Electrochem. Soc., 154 (2007) F152-F158.

11. P. Sanecki, P. Skitał, The mathematical models of kinetics of the E, EC, ECE, ECEC, ECE–ECE and ECEC–ECEC processes with potential-dependent transfer coefficient as a rationale of isoalpha points, Electrochimica Acta 53 (2008) 7711-7719.

12.   P. Skitał, P. Sanecki, The ECE Process in Cyclic Voltammetry. The Relationships Between Elementary and Apparent Kinetic Parameters Obtained by Convolution Method, Polish J. Chem., 83 (2009) 1127–1138.

13.   P. Sanecki, P. Skitał, K. Kaczmarski, The Mathematical Models of the Stripping Voltammetry Metal Deposition/Dissolution Process, Electrochimica Acta, 55 (2010) 1598–1604.

14.   P. Skitał, P. Sanecki, K. Kaczmarski, The mathematical model of the stripping voltammetry hydrogen evolution/dissolution process on Pd layer, Electrochimica Acta, 55 (2010) 5604–5609.

15.   P. Skitał, P. Sanecki The Experimental Verification of Mathematical Two-Plate Model Describing the Metal Deposition/Dissolution Process, Russian Journal of Electrochemistry, 48 (2012) 797-803.