Dr hab. inż. Przemysław Sanecki, profesor PRz

pok. 82, tel. (48) (17) 865 1261, e-mail: psanecki@prz.edu.pl

 

Edukacja

  

 

Zatrudnienie

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, od 2003 – profesor PRz

  

Współpraca naukowa

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej (prof. K. Kaczmarski)

 

Doświadczenie dydaktyczne 

Materiałoznawstwo i ochrona przed korozją

Metody elektrochemiczne w badaniach reakcji organicznych

Technologia elektrosyntezy organicznej

Chemia ogólna

Matematyka – rachunek operatorowy

Ekologiczne i etyczne aspekty produkcji chemicznej/Chemia środowiska

Gospodarka odpadami 

Ponad  40 wypromowanych dyplomantów WCh PRz

1. Sanecki P.: Zagrożenie środowiska metalami ciężkimi, Chemia w Szkole,  (3), 142-154 (1995).

2. Sanecki P.: Jak usunąć problemy z zrozumieniem i przeliczaniem stężeń, Chemia w Szkole, (1), 27 -34 (1999).

3. Przyjazne Środowisku Źródła Energii. Materiały dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Wyd. Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów 2002. Autorzy: Adam Drzymała, Tadeusz Knap, Przemysław Sanecki, Wiesław Stępień, Aleksander B. Szymański, Tomasz Więcek. ISBN 83-908004-0-3.

4. P. Sanecki, A. Lorens, P. Skitał, S. Kozarski, Bezołowiowe i ołowiowe wyważanie kół, Przegląd Komunalny 5 (224) 1010.

5. Sanecki P., Skitał P., Pudłowski Z.: Badanie jakości anod magnezowych wg normy PN-EN 12438. Ochrona Przed Korozją, 55 (8) (2012) 356-357.

 

 

Doświadczenie przemysłowe

1976 (4 miesiące) Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol”w Machów/Tarnobrzeg 

 

 

Zainteresowania naukowe

Kinetyka procesów elektrodowych

Elektroanaliza

Elektrochemia związków organicznych

Modelowanie złożonych procesów elektrodowych

Elektrokataliza i elektroinhibicja

Korozja

Chemia środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia metalami ciężkimi i trwałymi związkami organicznymi

 

Granty

1.  Grant KBN nr 3 T09A 099 27, "Modelowanie złożonych procesów elektrodowych i zmienność współczynnika przejścia”, realizowany w latach 2004-2006, P. Sanecki, K. Kaczmarski, P. Skitał.

2. Grant MNiSW nr 1941/B/H03/2007/33, "Modelowanie matematyczne i badanie procesu elektrochemicznego osadzania/roztwarzania wybranych metali oraz sorpcji/desorpcji wodoru ", realizowany w latach 2007-2009, Sanecki P., Kaczmarski K., Skitał P.

 

Rozdział w książce

1. P. Sanecki and P. Skitał (2012). Mathematical Modeling of Electrode Processes – Potential Dependent Transfer Coefficient in Electrochemical Kinetics, Recent Trend in Electrochemical Science and Technology, Ujjal Kumar Sur (Ed.), ISBN: 978-953-307-830-4, InTech. (Dostępne ze strony wydawcy INTECH lub ze strony PRz).

 

2. P. Skitał, P. Sanecki (2012). Quantitative Separation of an Adsorption Effect in Form of Defined Current Probabilistic Responses for Catalyzed / Inhibited Electrode Processes. In: DEVELOPMENTS IN ELECTROCHEMISTRY, Jang H. Chun (Ed.), InTech, ISBN: 978-953-51-0851-1. (Dostępne ze strony wydawcy INTECH).

 

Istotne publikacje

1.    B. Fleszar, P. Sanecki "Electroreduction of Sulfinic Acids and Sulfonyl Chlorides", Electrochimica Acta 25(5) (1980) 551-557.

2.    B. Fleszar, P. Sanecki "Electroreduction of Thiosulfonic Acids Esters", Electrochimica Acta 27(3) (1982) 429-433.

3.    P. Sanecki "An Interpretation of the Electrochemical Transfer Coefficient as a Reaction Constant", Electrochimica Acta 31(9) (1986) 1187-1191.

4.    P. Sanecki, J. Lechowicz "The Problem of Complex Curves in Normal Pulse Polarography", Electroanalysis 9 (1997) 1409-1415.

5.    P. Sanecki, K. Kaczmarski "The Voltammetric Reduction of Some Benzene-sulfonyl Fluorides, Simulation of its ECE Mechanism and Determination of the Potential Variation of Charge Transfer Coefficient by Using the Compounds with Two Reducible Groups", J. Electroanal. Chem. 471 (1999) 14-25.

6.    P. Sanecki "A numerical modelling of voltammetric reduction of substituted iodobenzenes reaction series. A relationship between reductions in the consecutive-mode multistep system and a multicomponent system. Determination of the potential variation of the elementary charge transfer coefficient", Comput. Chem. 25  (2001) 521-539.

7.    P. Sanecki, P. Skitał "A comparison of the multistep consecutive reduction mode with the multicomponent system reduction mode in cyclic voltammetry", Comput. Chem. 26  (2002) 333-340.

8.    P. Sanecki, P. Skitał "The cyclic voltammetry simulation of a competition between stepwise and concerted dissociative electron transfer. The modeling of alpha apparent variability. The relationship between apparent and elementary kinetic parameters", Comput. Chem. 26 (2002) 297-311.

9.    P. Sanecki, C. Amatore and P. Skitał "The problem of the accuracy of electrochemical kinetic parameters determination for the ECE reaction mechanism", J. Electroanal. Chem. 546 (2003) 109-121.

10.   P. Sanecki "A distinguishing of adsorption-catalysed and regular part of faradaic current for inorganic cation-organic adsorbate system: probabilistic curves in cyclic voltammetry and normal pulse polarography", Electrochem. Commun. 6 (2004) 753-756.

11.   P. Sanecki, P. Skitał, K. Kaczmarski, "An integrated two phases approach to Zn2+ ions electroreduction on Hg", Electroanalysis 18 (2006) 595-604. 

12.   P. Sanecki, P. Skitał, K. Kaczmarski, "Numerical Modeling of ECE-ECE and Parallel EE-EE Mechanisms in Cyclic Voltammetry. Reduction of 1,4-Benzenedisulfonyl Difluoride and 1,4-Naphthalenedisulfonyl Difluoride", Electroanalysis 18 (2006) 981-991. 

13.   P. Sanecki, P. Skitał, "The electroreduction of alkyl iodides and polyiodides The kinetic model of EC(C)E and ECE-EC(C)E mechanisms with included transfer coefficient variability", Electrochimica Acta 52 (2007) 4675-4684.

14.   P. Sanecki, P. Skitał, "The Application of EC, ECE and ECE-ECE Models with Potential Dependent Transfer Coefficient to Selected Electrode Processes", J. Electrochem. Soc. 154 (2007) F152-F158.

15.   P. Sanecki, P. Skitał, "The mathematical models of kinetics of the E, EC, ECE, ECEC, ECE–ECE and ECEC–ECEC processes with potential-dependent transfer coefficient as a rationale of isoalpha points", Electrochimica Acta 53 (2008) 7711-7719.

16.   P. Skitał, P. Sanecki, The ECE Process in Cyclic Voltammetry. The Relationships Between Elementary and Apparent Kinetic Parameters Obtained by Convolution Method, Polish J. Chem., 83 (2009) 1127–1138.

17.   P. Sanecki, P. Skitał, K. Kaczmarski, The Mathematical Models of the Stripping Voltammetry Metal Deposition/Dissolution Process, Electrochimica Acta, 55 (2010) 1598–1604.

18.   P. Skitał, P. Sanecki, K. Kaczmarski, The mathematical model of the stripping voltammetry hydrogen evolution/dissolution process on Pd layer, Electrochimica Acta, 55 (2010) 5604–5609.

19.   P. Skitał, P. Sanecki The Experimental Verification of Mathematical Two-Plate Model Describing the Metal Deposition/Dissolution Process, Russian Journal of Electrochemistry, 48 (2012) 797-803.