Dr inż. Piotr Skitał, adiunkt

Pok. 82A, tel. (48) (17) 865 17 60, e-mail: pskital@prz.edu.pl

 

Edukacja

 

Zatrudnienie

 

Doświadczenie dydaktyczne

Chemia ogólna i analityczna

Chemia

Wybrane pakiety oprogramowania użytkowego

Technologia elektrosyntezy organicznej

Ekologiczne i etyczne problemy produkcji chemicznej

 Metody elektrochemiczne w badaniach reakcji organicznych

Materiałoznawstwo i ochrona przed korozją

Podstawy ekologii i chemii środowiska

Matematyka. Rachunek operatorowy

 

Publikacje dydaktyczne

1. P. Sanecki, A. Lorens, P. Skitał, S. Kozarski, Bezołowiowe i ołowiowe wyważanie kół, Przegląd Komunalny 5 (224) 1010.

2. Sanecki P., Skitał P., Pudłowski Z.: Badanie jakości anod magnezowych wg normy PN-EN 12438. Ochrona Przed Korozją, 55 (8) (2012) 356-357.

Zainteresowania naukowe

Kinetyka procesów elektrodowych

Elektroanaliza

Elektrochemia związków organicznych

Modelowanie złożonych procesów elektrodowych

Elektrokataliza i elektroinhibicja

Korozja

Chemia środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia metalami ciężkimi i trwałymi związkami organicznymi

 

Granty

1.  Grant KBN nr 3 T09A 099 27, "Modelowanie złożonych procesów elektrodowych i zmienność współczynnika przejścia”, realizowany w latach 2004-2006, P. Sanecki, K. Kaczmarski, P. Skitał.

2. Grant MNiSW nr 1941/B/H03/2007/33, "Modelowanie matematyczne i badanie procesu elektrochemicznego osadzania/roztwarzania wybranych metali oraz sorpcji/desorpcji wodoru ", realizowany w latach 2007-2009, Sanecki P., Kaczmarski K., Skitał P.

 

Rozdział w książce

1. P. Sanecki and P. Skitał (2012). Mathematical Modeling of Electrode Processes – Potential Dependent Transfer Coefficient in Electrochemical Kinetics, Recent Trend in Electrochemical Science and Technology, Ujjal Kumar Sur (Ed.), ISBN: 978-953-307-830-4, InTech. (Dostępne ze strony wydawcy INTECH lub ze strony PRz).

 

2. P. Skitał, P. Sanecki (2012). Quantitative Separation of an Adsorption Effect in Form of Defined Current Probabilistic Responses for Catalyzed / Inhibited Electrode Processes. In: DEVELOPMENTS IN ELECTROCHEMISTRY, Jang H. Chun (Ed.), InTech, ISBN: 978-953-51-0851-1. (Dostępne ze strony wydawcy INTECH).

 

Publikacje

1.             P. Sanecki, P. Skitał: A comparison of the multistep consecutive reduction mode with the multicomponent system reduction mode in cyclic voltammetry. Comput. Chem. 26 (2002) 333-340.

2.             P. Sanecki, P. Skitał: The cyclic voltammetry simulation of a competition between stepwise and concerted dissociative electron transfer. The modeling of alpha apparent variability. The relationship between apparent and elementary kinetic parameters. Comput. Chem. 26 (2002) 297-311.

3.             P. Sanecki, C. Amatore and P. Skitał: The problem of the accuracy of electrochemical kinetic parameters determination for the ECE reaction mechanism. J. Electroanal. Chem. 546 (2003) 109-121.

4.       P. Sanecki, P. Skitał, K. Kaczmarski, "An integrated two phases approach to Zn2+ ions electroreduction on Hg", Electroanalysis, 18 (2006) 595-604. 

5.      P. Sanecki, P. Skitał, K. Kaczmarski, "Numerical Modeling of ECE-ECE and Parallel EE-EE Mechanisms in Cyclic Voltammetry. Reduction of 1,4-Benzenedisulfonyl Difluoride and 1,4-Naphthalenedisulfonyl Difluoride", Electroanalysis, 18 (2006) 981-991. 

6.       P. Sanecki, P. Skitał, "The electroreduction of alkyl iodides and polyiodides The kinetic model of EC(C)E and ECE-EC(C)E mechanisms with included transfer coefficient variability", Electrochim. Acta 52 (2007) 4675-4684.

7.       P. Sanecki, P. Skitał, “The Application of EC, ECE and ECE-ECE Models with Potential Dependent Transfer Coefficient to Selected Electrode Processes”, J. Electrochem. Soc., 154 (2007) F152-F158.

8.       P. Sanecki, P. Skitał, The mathematical models of kinetics of the E, EC, ECE, ECEC, ECE–ECE and ECEC–ECEC processes with potential-dependent transfer coefficient as a rationale of isoalpha points, Electrochimica Acta 53 (2008) 7711-7719.

9.       P. Skitał, T. Sanecki, The ECE Process in Cyclic Voltammetry. The Relationships Between Elementary and Apparent Kinetic Parameters Obtained by Convolution Method, Polish J. Chem., 83 (2009) 1127–1138.

10.     P. Sanecki, P. Skitał, K. Kaczmarski, The Mathematical Models of the Stripping Voltammetry Metal Deposition/Dissolution Process, Electrochimica Acta, 55 (2010) 1598–1604.

11.     P. Skitał, P. Sanecki, K. Kaczmarski, The mathematical model of the stripping voltammetry hydrogen evolution/dissolution process on Pd layer, Electrochimica Acta, 55 (2010) 5604–5609.

12.     P. Skitał, P. Sanecki The Experimental Verification of Mathematical Two-Plate Model Describing the Metal Deposition/Dissolution Process, Russian Journal of Electrochemistry, 48 (2012) 797-803.