Kierownik Katedry:

Dr hab. inż. Przemysław Sanecki, prof. PRz,

Profesor chemii

pok. 81, lab. 84, tel. (48) (17) 865 1261 i 1969

Email: psanecki@prz.edu.pl

 

Pracownicy dydaktyczni:

Dr inż. Zofia Byczkowska, adiunkt, pok. 82A, lab. 59, tel. (48) (17) 865 1760, zbyczko@prz.edu.pl

Dr inż. Piotr Skitał, adiunkt, pok. 82A, lab. 84, tel. (48) (17) 865 1470, pskital@prz.edu.pl

Dr inż. Magdalena Zaręba, adiunkt, pok. 82, lab. 84A, tel. (48) (17) 865 1310, magzar@prz.edu.pl

Prof. dr hab. Bolesław Fleszar (prof. em., 1/3 etatu), pok. 82, tel. (48) (17) 865 1550

 

Pracownicy techniczni:

Mgr inż. Lucyna Gmiterek, st. chemik, pok. 60, lab.64, tel. (48) (17) 865 1470, lgmiter@prz.edu.pl

Mgr inż. Tadeusz Więcek, specjalista elektryk, pok. 85, tel. (48) (17) 865 1695, tawiecek@prz.edu.pl