Dr. Zofia Byczkowska, adiunkt

Pok. 82A, lab. 59,

tel. (48) (17) 865 17 60,

e-mail: zbyczko@prz.rzeszow.pl

 

Edukacja

Praca doktorska pod tytułem „Interpretacja niektórych wielkości elektrochemicznych na podstawie modelu polaryzacyjnego granicy faz metal-roztwór elektrolitu”

(promotor - prof. B. Fleszar),

 

Zatrudnienie

 

Doświadczenie dydaktyczne

Materiałoznawstwo i ochrona przed korozją

Metody elektrochemiczne analizie chemicznej

Technologia elektrosyntezy organicznej

Chemia ogólna

 

Zainteresownia naukowe

Budowa i własności granicy faz metal-roztwór elektrolitu

Elektroadsorpcja związków powierzchniowo-czynnych

Kinetyka reakcji elektrodowych

 

Publikacje

1. B.Fleszar, J.Płoszyńska, Z.Byczkowska -"A Description of the Metal-Electrolyte Solution Interface in Terms of the Polarization Model. Part V. The Dependence of the Mercury Electrode Capacity on Temperature", Polish J.Chem., 65, 2021-38 (1991).

2. B.Fleszar, Z.Byczkowska, J.Płoszyńska, - “An Interpretation of the Dependence of  DME Capacity on the Electrolyte Concentration in Terms of the Polarization Model”, 4-th International Symposium ”Electrochemistry in Theory and Practice”, Łódź 1996, str. 188-89.

3. B.Fleszar, A.Sobkowiak, Z.Byczkowska -"The Effect of Adsorption and Ion Interaction on Kinetic Current of Chromate Ions", Polish J.Chem., 69, 787-96 (1995).

4. Z.Byczkowska, B.Fleszar, J.Płoszyńska – “Potencjał symetrii elektrody rtęciowej w 0.1M roztworach chlorków litowców” Zesz. Nauk. P.Rz, nr 173, Chemia, 16, 13-19 (1999).

5. Z. Byczkowska – „Interpretacja niektórych wielkości elektrochemicznych na podstawie modelu polaryzacyjnego granicy faz metal-roztwór elektrolitu” Zesz. Nauk. P.Rz, nr 173, Chemia, 18, 5-13 (2001).