Aparatura pomiarowa

 Skomputeryzowany uniwersalny przyrząd elektrochemiczny PGSTAT100 Voltammetric Analyzer firmy Autolab Eco-Chemie (Holandia) wraz z oprogramowaniem.

                

  

Skomputeryzowany przyrząd elektrochemiczny Voltammetric Analyzer CV50W firmy BAS (USA) wraz z oprogramowaniem.

                   

 

Elektroda rtęciowa CGME/SMDE typ MF-9058 firmy BAS (USA).