Koło Naukowe Studentów Chemii "Esprit"

Studenci Wydziału skupieni Kole Naukowym Studentów Chemii "Esprit" mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania naukowe, prowadząc badania pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Wyniki tych prac studenci prezentowali wielokrotnie na forum ogólnopolskich konferencji  naukowych. Uczestniczyli również w konferencjach miedzynarodowych.

Praca  w Kole stwarza studentom możliwość wcześniejszego ukończenia studiów, stawiając ich na uprzywilejowanej pozycji na rynku pracy, w stosunku do innych absolwentów.

Opiekunem KNSCh "Esprit" jest dr inż. Wiktor Bukowski - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego.

Koło posiada własną stronę WWW pod adresem:

http://www.prz.rzeszow.pl/chemia/knsch/

 

powrót