Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

Działalność badawcza Katedry obejmuje zagadnienia z zakresu fizykochemii i fizyki polimerów, kinetyki chemicznej i katalizy, syntezy organicznej i syntezy polimerów, a także technologii materiałów ceramicznych. Dotyczą one, m.in., nowych metod opisu agregacji i fragmentacji w zastosowaniu do procesów polimeryzacji i degradacji polimerów, katalizy kompleksami metali w przemianach zwiazków epoksydowych oraz syntezy związków biologicznie czynnych.

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Henryk Galina - kierownik
dr inż. Agnieszka Bukowska
dr inż. Wiktor Bukowski
dr inż. Grażyna Groszek
dr inż. Jaromir Lechowicz
dr inż. Marek Potoczek
dr inż. Beata Mossety-Leszczak
mgr inż. Małgorzata Walczak


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr inż. Marek Furman
mgr inż. Beata Smusz


Dalsze informacje o Katedrze można znaleźć pod adresem:

http://www.prz.rzeszow.pl/chemia/cm/cm.htm

 

powrót