Wstępny program ZjazduPoniżej znajduje się bardziej szczegółowy program Zjazdu.

PROGRAM OGÓLNY:

Poniedziałek, 6.09 -  Otwarcie Zjazdu

Wtorek, 7.09.1999
Środa, 8.09.1999
Czwartek, 9.09.1999
Piątek, 10.09.1999
Sobota, 11.09 - Program turystyczny
Szczegółowy program Zjazdu
Dla przyspieszenia przepływu informacji, poniżej zamieszczono dokładny program Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego do skopiowania w wersji dokumentu w MS Word. Program w wersji strony www zostanie przygotowany później. Informujemy również, że wysłalimy wszystkie potwierdzenia uczestnictwa. Jeżeli Państwo ich nie otrzymali prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Ramowy program Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego.
Program szczegółowy obrad Zjazdu PTChem i SITPChem.
Program szczegółowy obrad Seminarium Sprawozdawczego z Realizacji grantów KBN.

Wszystkie powyższe zbiory w postaci skompresowanej.