Wydziałowa Pracownia Komputerowa

Obserwowany w ostatnich latach gwałtowny rozwój technologii komputerów typu
IBM PC  sprawił, że zaawansowane metody obliczeniowe stały się dostępne niemal dla każdego, a co za tym idzie są powszechnie stosowane we wszystkich dziedzinach nauk technicznych. Wdrożenie do procesu dydaktycznego zajęć prowadzonych w oparciu o nowoczesne oprogramowanie z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej stało się nieodzowną koniecznością. W tym celu utworzono na Wydziale Chemicznym Wydziałową Pracownie Komputerową. Pracownia wyposażona jest w 11 komputerów z procesorem Pentium, pracujących w systemie Windows 95 i podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej z dostępem do Internetu. Korzystanie z pracowni jest możliwe również poza zajęciami dydaktycznymi w ramach codziennych dyżurów. Studenci mają wtedy możliwość indywidualnej pracy na zainstalowanym oprogramowaniu, przygotowywania się do zajęć, prowadzenia prac badawczych, pisania prac dyplomowych, dostępu do zasobów Internetu – naukowe bazy danych, itp.

Pracownia udostępnia m.in. następujące oprogramowanie:
unikatowy w skali kraju pakiet programów z zakresu symulacji i projektowania systemów technologii chemicznej: ASPEN Plus, HYSYS, HX-NET, DISTIL,
programy matematyczne i optymalizacyjne: komercyjne - MAPLE V, GAMS oraz opracowane przez pracowników Wydziału - ESTYM, OPTY_STO,
inne: MS OFFICE, ORIGIN, ISIS DRAW.

Prowadzone są zajęcia laboratoryjne i projektowe z przedmiotów:
Wybrane pakiety programów użytkowych,
Projektowanie systemów technologicznych,
Projekt technologiczny,
Sterowanie procesami chemicznymi,
Optymalizacja w inżynierii procesowej

Kierownikiem Pracowni jest mgr inż. Roman Bochenek - pracowniknaukowo-dydaktyczny Zakładu Inzynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi.

 

powrót