Jednostki organizacyjne

Katedra Biochemii i Biotechnologii
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Katedra Chemii Ogólnej i Elektrochemii
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Zakład Chemii Fizycznej
Zakład Chemii Organicznej
Zakład Informatyki Chemicznej
Zakład Inżynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi
Zakład Technologii Tworzyw Sztucznych
Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy
Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Czytelnia Biblioteki Wydziałowej
Koło Naukowe Studentów Chemii "Esprit"