Katedra Chemii Fizycznej

Tematyka badawcza:
elektrochemia organiczna i elektrokataliza,
procesy utleniania zwi▒zkˇw organicznych tlenem cz▒steczkowym i nadtlenkiem wodoru.


Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. in┐. Andrzej Sobkowiak - kierownik
dr in┐. Julian Kozio│
dr in┐. Dorota Narˇg
dr in┐. Gra┐yna Nowak
dr in┐. Tomasz PaczeÂniak
dr in┐. Tadeusz Pietryga
dr in┐. Jolanta P│oszy˝ska


Doktoranci:

mgr in┐. Katarzyna Rydel
mgr in┐. Anna Szczepanik


Pracownicy in┐ynieryjno-techniczni:

mgr in┐. Maria Fibiger
in┐.  Barbara Kot
dr Jan Kowalski

Dalsze informacje o Katedrze mo┐na znale╝Š pod adresem:

http://www.prz.rzeszow.pl/chemia/zchf/index.html

 

powrˇt