Politechnika Rzeszowska
im. I. Łukasiewicza

Wydział Chemiczny

  PAR HPLC

Katedra Chemii Fizycznej

 

 

 

 
  • DYDAKTYKA

 

al. Powstańców Warszawy 6 (bud. H), skr. poczt. 85, 35-959 Rzeszów