Department Head:

                      Prof. Andrzej Sobkowiak

 address:     al. Powstańców Warszawy 6

                  35-959 Rzeszów

                  P.O. Box 85

                  Poland

  tel.           +4817-854-98-30, +4817-865-16-56

  tel./fax      +4817-85-498-30