Kierownik Katedry:

            prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak

 adres:      al. Powstańców Warszawy 6

               35-959 Rzeszów

 tel.          017-854-98-30, 017-865-16-56

 tel./fax     017-85-498-30