dr inż. Grażyna Nowak,

adres:  Zakład Chemii Fizycznej

           al. Powstańców Warszawy 6

           35-959 Rzeszów

tel.       017 865 14 05

e-mail: gnowak@prz.edu.pl

 

Życiorys naukowy:

 

Zainteresowania naukowe:

    Prowadzi badania nad opracowaniem systemów komputerowych do symulacji przemian chemicznych z wykorzystaniem ich do prognozowania produktów przemian (CSB), projektowania syntez (SANCHEM) oraz badania mechanizmów transformacji w układach substraty-produkt (CSB). Ostatnio rozwijany kierunek tych badań dotyczy zaimplementowania w  systemach CSB i SCANCHEM nowych narzędzi generowania dowolnie złożonych przemian chemicznych i biotransformacji (w oparciu o algorytmy kombinatorycznego uczenia i automatycznego tworzenia transformacji) i rozszerzenia funkcji tych systemów  w takich obszarach jak: 

- symulacja i prognozowanie przemian zachodzących w środowisku naturalnym (w tym  przemian metabolicznych, przemian rozkładu środków ochrony roślin),

- projektowanie przyjaznych dla środowiska metodologii syntez (w oparciu o biotransformacje oraz jednoetapowe przemiany sekwencyjne, jak multikomponentowe (MCR, DMCR), domino czy tandem) a w szczególności syntez dla zwiazków o dużej złożoności strukturalnej takich jak produkty naturalne,

- generowanie bibliotek kombinatorycznych produktów o określonej charakterystyce strukturalno-topologicznej (w tym: związków o podobnej strukturze i właściwościach oraz bibliotek związków o maksymalnej różnorodności strukturalnej),

- projektowanie synez dla bibliotek kombinatorycznych z wykorzystaniem aktualnie stosowanych metodologii (complexity- and diversity-oriented synthesis).

english versionwersja polskaPracownicy  /  Strona Główna Zakładu Chemii Fizycznej / Strona Wydziału Chemicznego P.Rz.