Politechnika Rzeszowska
im. I. Łukasiewicza

Wydział Chemiczny

 GCGC/MS

Katedra Chemii Fizycznej

 

  • KIEROWNIK

 

 

 

 

al. Powstańców Warszawy 6 (bud. H), skr. poczt. 85, 35-959 Rzeszów