Reklama
Zakład Informatyki Chemicznej
CEN Centrum Edukacji Niestacjonarnej Drukuj Email
sobota, 31 stycznia 2009 11:48
1 lipca 2005r. powołano Centrum Edukacji Niestacjonarnej (CEN), międzywydziałową jednostkę Politechniki Rzeszowskiej, zajmującą się opracowywaniem i wdrażaniem kursów przedmiotowych udostępnianych studentom Politechniki Rzeszowskiej za pośrednictwem Internetu. Kierownikiem CEN jest dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PRz. Portal edukacyjny e-chemia.pl został oparty na profesjonalnym oprogramowaniu firmy IBM Lotus Learning Management System oraz platformie MOODLE (GNU General Public License). CEN zajmuje się:

  •     organizowaniem szkoleń w zakresie możliwości stosowania dostępnych technik internetowych w dydaktyce,
  •     wspieraniem inicjatyw Wydziałów i udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych,
  •     opracowywaniem oryginalnych modułów szkoleniowych (contents),
  •     przygotowywaniem dodatkowych materiałów dydaktycznych na trwałych nośnikach (CD, DVD),
  •     administrowaniem serwerami dydaktycznymi,
  •     promowaniem dokonań Politechniki Rzeszowskiej w zakresie działań związanych z edukacją niestacjonarną.

Aktualnie z platformy korzystają pracownicy i studenci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Chemicznego. Przewiduje się rozszerzenie tej współpracy na inne Wydziały PRz zainteresowane tworzeniem wspólnej platformy e-learningowej uczelni.
 
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Drukuj Email
poniedziałek, 02 marca 2009 11:49

Istnieje możliwość uzyskania przez studentów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. ECDL jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Jest obiektywnym miernikiem umiejętności osób poddających się egzaminom, niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów czy też wykształcenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju H-240
oraz na stronie www.e-chemia.pl/ecdl