SIC'2005 - Prof Zdzisław S. Hippe Drukuj
sobota, 31 stycznia 2009 12:12

Sesja inaugurująca 3-cią Konferencję Naukową Information Systems in Chemistry-SIC'2005 (Bezmiechowa, 20-22. 10. 2005) była dedykowana Profesorowi Zdzisławowi S. Hippe - w 75 rocznicę Jego urodzin. Prof. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe zorganizował i przez wiele lat (1968-2000) kierował Katedrą Informatyki Chemicznej i Chemii Fizycznej (uprzednio: Zakładem Chemii Fizycznej, Katedrą Chemii Fizycznej i Informatyki Chemicznej) Politechniki Rzeszowskiej.

W latach 1969-1972 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Technologii Chemicznej, a następnie Prorektora Politechniki Rzeszowskiej. Wraz ze współpracownikami, jako pierwsi w Polsce, podjęli zaawansowane badania z zakresu informatyki chemicznej. W zespole naukowym Profesora opracowano wiele systemów informacyjnych do komputerowego wspomagania badań i dydaktyki z zakresu chemii oraz dziedzin pokrewnych. Profesor wykształcił  17 doktorów oraz wielu magistrów i inżynierów. Od września 2000r. prof. Zdzisław Hippe jest kierownikiem Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Poprawiony: piątek, 28 lutego 2014 12:29