Reklama
Nauka
CEN Centrum Edukacji Niestacjonarnej Drukuj Email
1 lipca 2005r. powołano Centrum Edukacji Niestacjonarnej (CEN), międzywydziałową jednostkę Politechniki Rzeszowskiej, zajmującą się opracowywaniem i wdrażaniem kursów przedmiotowych udostępnianych studentom Politechniki Rzeszowskiej za pośrednictwem Internetu. Kierownikiem CEN jest dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PRz. Portal edukacyjny e-chemia.pl został oparty na profesjonalnym oprogramowaniu firmy IBM Lotus Learning Management System oraz platformie MOODLE (GNU General Public License). CEN zajmuje się:

  •     organizowaniem szkoleń w zakresie możliwości stosowania dostępnych technik internetowych w dydaktyce,
  •     wspieraniem inicjatyw Wydziałów i udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych,
  •     opracowywaniem oryginalnych modułów szkoleniowych (contents),
  •     przygotowywaniem dodatkowych materiałów dydaktycznych na trwałych nośnikach (CD, DVD),
  •     administrowaniem serwerami dydaktycznymi,
  •     promowaniem dokonań Politechniki Rzeszowskiej w zakresie działań związanych z edukacją niestacjonarną.

Aktualnie z platformy korzystają pracownicy i studenci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Chemicznego. Przewiduje się rozszerzenie tej współpracy na inne Wydziały PRz zainteresowane tworzeniem wspólnej platformy e-learningowej uczelni.
 
COMODEC Drukuj Email
W 2002 roku Komisja Europejska, w ramach 5. Programu Ramowego UE przyznała Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Rzeszowskiej status Centrum Doskonałości. Dnia 1 grudnia 2002 roku powołane zostało do życia Centrum Doskonałości COMODEC -  Environment Friendly Chemical Processes with Computer-Aided Modelling, Design and Control (przyjazne dla środowiska procesy chemiczne ze wspomaganym komputerowo modelowaniem, projektowaniem i sterowaniem). Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą w pracach jednego z zespołów roboczych COMODECu.
 
Bieżące projekty Drukuj Email
Chemia w Internecie

Celem badań jest opracowanie cyklu publikacji oraz wortalu WWW Chemia w Internecie. Dotychczas opublikowano prace: Internet jako narzędzie do wspomagania dydaktyki i badań w chemii oraz technologii chemicznej, Katalogi chemiczne w Internecie, Wyszukiwanie informacji chemicznej w Internecie, Chemia analityczna w Internecie, Chemia nieorganiczna w Internecie, Chemia i technologia organiczna w Internecie, Internet źródłem informacji o patentach chemicznych, Internet jako nauczyciel spektroskopii 1H NMR.
Więcej…
 
Opracowane systemy informacyjne i programy komputerowe Drukuj Email
CSB - Chemical Sense Builder - multimodelowy i uczący się system informacyjny do symulacji produktów reakcji organicznych

PHYCHEX
- pakiet programów do komputerowego wspomagania nauczania chemii fizycznej i przedmiotów pokrewnych (wersje językowe: polska, niemiecka i rosyjska - 4 wdrożenia)

ScanChem
- projektowanie wieloetapowych syntez organicznych (11 wdrożeń)

SCANEX
- szybkie prototypowanie systemów ekspertowych dla dowolnej dziedziny wiedzy (3 wdrożenia)

SCANKEE - wielomodułowy system inżynierii wiedzy do wspomagania badań chemicznych i pokrewnych