Reklama
Ogłoszenia dla Studentów


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Drukuj Email
poniedziałek, 02 marca 2009 11:49

Istnieje możliwość uzyskania przez studentów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. ECDL jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Jest obiektywnym miernikiem umiejętności osób poddających się egzaminom, niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów czy też wykształcenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju H-240
oraz na stronie www.e-chemia.pl/ecdl