CEN Centrum Edukacji Niestacjonarnej Drukuj
sobota, 31 stycznia 2009 11:48
1 lipca 2005r. powołano Centrum Edukacji Niestacjonarnej (CEN), międzywydziałową jednostkę Politechniki Rzeszowskiej, zajmującą się opracowywaniem i wdrażaniem kursów przedmiotowych udostępnianych studentom Politechniki Rzeszowskiej za pośrednictwem Internetu. Kierownikiem CEN jest dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PRz. Portal edukacyjny e-chemia.pl został oparty na profesjonalnym oprogramowaniu firmy IBM Lotus Learning Management System oraz platformie MOODLE (GNU General Public License). CEN zajmuje się:

  •     organizowaniem szkoleń w zakresie możliwości stosowania dostępnych technik internetowych w dydaktyce,
  •     wspieraniem inicjatyw Wydziałów i udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych,
  •     opracowywaniem oryginalnych modułów szkoleniowych (contents),
  •     przygotowywaniem dodatkowych materiałów dydaktycznych na trwałych nośnikach (CD, DVD),
  •     administrowaniem serwerami dydaktycznymi,
  •     promowaniem dokonań Politechniki Rzeszowskiej w zakresie działań związanych z edukacją niestacjonarną.

Aktualnie z platformy korzystają pracownicy i studenci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Chemicznego. Przewiduje się rozszerzenie tej współpracy na inne Wydziały PRz zainteresowane tworzeniem wspólnej platformy e-learningowej uczelni.