Forma wtryskowa z wymiennymi wkładkami na kształtki do badań , spełniająca wymagania normy EN ISO 294-2 

 beleczki (próbki do oznaczania udarności, naprężenia zginającego, HDT itp) i  wiosełka (próbki  do oznaczania naprężenia zrywającego)