logo
ZAKŁAD TECHNOLOGII TWORZYW
SZTUCZNYCH

.

 

Działalność naukowo - badawcza Zakładu

 

działalność naukowa
Działalność dydaktyczna Zakładu 

 

dydaktyka

Pracownicy

dr hab. inż. Piotr Król - prof. PRz - kierownik Zakładu:  (curriculum vitae) tel. (017) 8651579, e-mail: pkrol@prz.rzeszow.pl

dr inż. Maciej Heneczkowski (curriculum vitae) , tel. (017) 8651223, e-mail: mhen@prz.rzeszow.pl

dr Bożena Król, tel. (017) 8651269, e-mail: bkrol@prz.rzeszow.pl

dr inż. Mariusz Oleksy, tel. (017) 8651223, e-mail: molek@prz.rzeszow.pl

dr Barbara Pilch-Pitera, tel. (017) 8651700, e-mail:  barbpi@prz.rzeszow.pl @prz.rzeszow.pl

dr Anna Żmihorska-Gotfryd, tel. (017) 8651269, e-mail: anzmigot@prz.rzeszow.pl

dr inż. Joanna Woturska, tel. (017) 8651700, e-mail: nogaj@prz.rzeszow.pl

inż. Barbara Alibożek, tel. (017) 8651697

mgr inż. Małgorzata Kowal, tel. (017) 8651697

inż. Witold Mrozowicz, tel. (017) 8651697

Unikalna aparatura Zakładu

aparatura badawcza

Urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

urządzenia przetwórcze

Unikalne oprogramowanie do symulacji wtryskiwania tworzyw sztucznych

oprogramowanie

Możliwości działalności usługowej:

 

Wykonywanie ekspertyz i analiz procesowych dotyczących sterowania jakością w zakresie procesów syntezy, przetwórstwa i optymalizacji właściwości użytkowych tworzyw polimerowych. Szkolenie podyplomowe w zakresie technologii tworzyw sztucznych, stosowania systemów CAD/CAM w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Wtryskiwanie tworzyw

Wady wyprasek

Technologicznosc wyprasek

Wtrysk wspomagany gazem

ZAKŁAD TECHNOLOGII I MATERIAŁOZNAWSTWA CHEMICZNEGO | ZAKŁAD TECHNOLOGII TWORZYW SZTUCZNYCH |

STRONA GŁÓWNA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

Aktualizacja: 2005-12-07