logo
ZAKŁAD TECHNOLOGII TWORZYW
SZTUCZNYCH

.

Unikalna aparatura Zakładu


Aparat do pomiaru kąta zwilżania powierzchni przez ciecze (np. emulsje lub roztwory polimerów)
Spektrofotometr IR (Specord M80 sterowany za pomocą mikrokomputera PC)
Analizator TG i DTA (derywatograf - MOM Węgry)
Reometry: rotacyjne (Rheotest RV (d. NRD); Brookfield RV (USA))
Plastometry kapilarne (IIRT (ZSRR), Dynisco (USA))
Aparat do oznaczania temperatury Vicata i HDT (T.Olsen - USA) oraz Martensa (NRD)
Twardościomierz HPK
Szafa do badań starzeniowych FEUTRON (d. NRD)