logo
ZAKŁAD TECHNOLOGII TWORZYW
SZTUCZNYCH

.

 

Modelowanie kinetyczne procesów wytwarzania tworzyw poliuretanowych
Procesy przetwarzania tworzyw termoplastycznych
Recykling tworzyw sztucznych
Statyczne i dynamiczne metody badań właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych .