logo
ZAKŁAD TECHNOLOGII TWORZYW
SZTUCZNYCH

.

Kształcenie specjalistyczne na kierunkach:

technologia chemiczna; kierunek dyplomowania - technologia tworzyw sztucznych
inżynieria materiałowa; kierunek dyplomowania - technologia materiałów organicznych
prowadzenie pracowni dyplomowych w ramach studiów inżynierskich i magisterskich
 
 

inne formy kształcenia:

prowadzenie kursów zawodowych z dziedziny przetwórstwa i stosowania tworzyw sztucznych