logo
ZAKŁAD TECHNOLOGII TWORZYW
SZTUCZNYCH

.

Unikalne oprogramowanie:

Program I-DEAS MS wersja 9 m1 (produkcji firmy EDS PLM - USA) do projektowania kształtek, laminatów oraz program Moldflow: Moldflow Plastic Insigth v. 5.0 i Moldflow Plastic Adviser v. 7.0 do symulacji procesów wtryskiwania tworzyw sztucznych i projektowania form wtryskowych.

symulacja wypełniania

Okno wyników symulacji wypełniania gniazda formuj±cego przez stopiony polimer (tworzywo: Delrin 500 HT)


chlodzenie wypraski
Okno wyników symulacji chłodzenia wypraski w gniezdzie formujacym