Diagnostyka Silników Spalinowych

Wykład

 1. Istota diagnostyki silników samochodowych.
 2. Procesy robocze i towarzyszące jako nośniki informacji o stanie technicznym silnika spalinowego.
 3. Parametry efektywności pracy i strat wewnętrznych. Parametry determinujące szczelność przestrzeni roboczych.
 4. Parametry stanu cieplnego silnika.
 5. Parametry drgań wibroakustycznych.
 6. Parametry oleju jako nośnik informacji diagnostycznej.
 7. Zasady diagnostycznej oceny stanu technicznego silnika.
 8. Pomiar parametrów efektywności pracy i strat wewnętrznych silnika.
 9. Pomiar parametrów szczelności przestrzeni roboczych silnika.
 10. Pomiar parametrów stanu cieplnego silnika.
 11. Pomiar sygnałów wibroakustycznych.
 12. Pomiar parametrów stanu oleju silnikowego.
 13. Kompleksowa diagnostyka silnika samochodowego.
 14. Diagnozowanie układu tłokowo-korbowego i rozrządu.
 15. Diagnozowanie układu olejenia. Diagnozowanie układu chłodzenia.
 16. Diagnozowanie układów zasilania silników z zapłonem iskrowym.
 17. Diagnozowanie układów zapłonowych.
 18. Diagnozowanie układów zasilania silników z zapłonem samoczynnym.
 19. Prognozy rozwojowe w diagnostyce silników samochodowych.

Laboratorium

 1. Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych.
 2. Diagnostyka silników z zapłonem iskrowym. Pomiar parametrów pracy układu zasilania.
 3. Pomiar parametrów pracy układu zapłonowego.
 4. Kompleksowa ocena działania układów funkcjonalnych silnika z uwzględnieniem toksyczności spalin.
 5. Diagnostyka silników z zapłonem samoczynnym. Ocena działania układów wspomagających rozruch silnika wysokoprężnego.
 6. Pomiar parametrów pracy układu zasilania - indykowanie.
 7. Kompleksowa ocena stanu technicznego silnika na podstawie pomiaru charakterystyk dynamicznych i zadymienia spalin.
 8. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

 1. Zaliczenie Laboratorium następuje na podstawie frekwencji, pozytywnych ocen z odpowiedzi, sprawozdań i kolokwium.