Technologia_Samochodów

Wykład

 1. Zasady ogólne opracowania procesów technologicznych. Dobór oprzyrządowania i obrabiarek, procesy technologiczne. Techniki wytwarzania wybranych mechanizmów podwozia i silnika.
 2. Techniki wytwarzania nadwozi (kadłubów): blachy cienkie, technologiczność nadwozi samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.
 3. Spajanie części nadwoziowych, techniki wytwarzania płatów nadwoziowych.
 4. Technologia przegubów kulistych. Wymagania i metody badania.
 5. Technologia amortyzatora hydraulicznego. Wymagania i badania
 6. Technologia układu hamulcowego ciernego.
 7. Technologia pierścieni tłokowych,
 8. Technologia tłoków.
 9. Technologia cylindrów i prowadników zaworowych.
 10. Montaż pojazdów.
 11. Technologia klejenia autobusu.
 12. Automatyzacja, mechanizacja i robotyzacja. Wspomaganie komputerowe wytwarzania zgodnego z zasadą logistyki w zakładzie typu organizacyjno-inżynierskiego.
 13. Elastyczne systemy technologiczne.
 14. Organizacja i uruchomienie produkcji samochodów (kooperacja, organizacja zakładu głównego, ciągłość przepływu produkcji, transport wewnętrzny, przygotowanie techniczne, uruchomienie produkcji, wytwarzanie prototypów).
 15. W15 - Kontrola i badania jakości. Jakość samochodów według QS 9000.
Laboratorium
 1. Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych.
 2. Proces technologiczny montażu i demontażu zespołów konstrukcyjnych pompy wtryskowej i sprężarki    powietrza.
 3. Badania przekładni zębatych.
 4. Technologia montażu połączeń rozłącznych - łożysk tocznych (połączenia sprężyste).
 5. Technologia montażu  połączeń nierozłącznych - tarcza z czopem (połączenia z przekroczeniem granicy plastyczności).
 6. Wkręcanie. Badanie parametrów połączeń gwintowanych.
 7. Dobór narzędzi i parametrów obróbki ubytkowej np. SANDVIK Coromant.
 8. Określenie jakości tulei cylindrowej.
 9. Proces technologiczny montażu układu TPC silnika spalinowego.
 10. Technologia montażu głowicy silnika.
 11. Technologia wykonania połączeń: klejonych, nitowanych, spawanych, zgrzewanych i lutowanych            w konstrukcji samochodu.
 12. Technologia nanoszenia powłok ochronnych oraz lakierowania samochodu.
 13. Wyrównoważanie podzespołów samochodu.
 14. Kontrola jakości i badania odbiorcze.
 15. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

 1. Zaliczenie Laboratorium następuje na podstawie pozytywnych ocen z odpowiedzi, sprawozdań i kolokwium.
 2. Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie pozytywnej oceny z Laboratorium i pozytywnego wyniku z egzaminu z treści wykładu.