Opis: Opis: Opis: H:\kkm\img4.gif

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

KATEDRA KONSTRUKCJI MASZYN

Opis: Opis: Opis: H:\kkm\img2.gif

INFORMACJE

PRACOWNICY

BADANIA

DYDAKTYKA

LABORATORIA

OFERTA USŁUGOWA

WYDAWNICTWA

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

L.p.

Nazwisko i imię

Tytuł

Stanowisko

Nr pok.

Nr tel.

1

Budzik Grzegorz

prof. dr hab. inż.

kier. katedry

L331

178651318

gbudzik@prz.edu.pl

2

Markowski Tadeusz

prof. dr hab. inż.

profesor

 

 

tmarkow@prz.edu.pl

3

Homik Wojciech

dr hab. inż.

prof. nadzw. PRz

 

 

whomik@prz.edu.pl

4

Marciniec Adam

dr hab. inż.

prof. nadzw. PRz

 

 

amarc@prz.edu.pl

5

Mazurkow Aleksander

dr hab. inż.

prof. nadzw. PRz

L332

178651640

almaz@prz.edu.pl

6

Miechowicz Sławomir

dr hab. inż.

prof. nadzw. PRz

L325

178651637

smiechow@prz.edu.pl

7

Mucha Jacek

dr hab. inż.

prof. nadzw. PRz

L200

178651636

j_mucha@prz.edu.pl

8

Sobolak Mariusz

dr hab. inż.

prof. nadzw. PRz

L326

178651638

msobolak@prz.edu.pl

9

Batsch Michał

dr inż.

adiunkt

L200A

178651260

mbatsch@prz.edu.pl

10

Dziubek Tomasz

dr inż.

adiunkt

L340

178651662

tdziubek@prz.edu.pl

11

Jagiełowicz Patrycja Ewa

dr inż.

adiunkt

L200B

177432397

pejagielowicz@prz.edu.pl

12

Kozik Bogdan

dr inż.

adiunkt

L323

178651642

bogkozik@prz.edu.pl

13

Kudasik Tomasz

dr inż.

adiunkt

L325

178651637

tkudasik@prz.edu.pl

14

Markowska Olimpia

dr inż.

adiunkt

L327

177432373

olimpia@prz.edu.pl 

15

Noga Stanisław

dr inż.

adiunkt

L329

178651639

noga@prz.edu.pl

16

Pacana Jacek

dr inż.

adiunkt

L327

177432373

pacanaj@prz.edu.pl

17

Pisula Jadwiga

dr inż.

adiunkt

 

 

jpisula@prz.edu.pl

18

Płocica Mieczysław

dr inż.

adiunkt

L332

178651640

mplocica@prz.edu.pl

19

Rejman Edward

dr inż.

starszy wykł.

 

 

erejman@prz.edu.pl

20

Sobolewski Bartłomiej

dr inż.

adiunkt

L340

178651662

b_sobolewski@prz.edu.pl 

21

Warchoł Stanisław

dr inż.

adiunkt

L329

178651639

warchols@prz.edu.pl

22

Zaborniak Małgorzata

dr inż.

adiunkt

L340

178651662

mzab@prz.edu.pl

23

Fudali Paweł

mgr inż.

asystent

L200D

177432398

pfudali@prz.edu.pl

24

Kalina Adam

mgr inż.

asystent

L200D

177432398

akalina@prz.edu.pl

25

Połowniak Piotr

mgr inż.

asystent

L200C

178651643

ppolowniak@prz.edu.pl

26

Przeszłowski Łukasz

mgr inż.

asystent

 

 

 

27

Strojny Piotr

mgr inż.

asystent

 

 

 

28

Witkowski Waldemar

mgr inż.

asystent

L200B

177432397

wwitkowski@prz.edu.pl

 

 

 

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

L.p.

Nazwisko i imię

Tytuł

Stanowisko

Nr pok.

Nr tel.

1

Furman Ewa

mgr inż.

 

 

 

efurman@prz.edu.pl 

2

Bernaczek Jacek

dr inż.

 

L300A

178651635

jbernacz@prz.edu.pl

3

Kochmański Edward

 

 

L300A

178651635

 

4

Such Zbigniew

mgr inż.

specjalista inżynieryjno-techniczny

L300A

178651635

zsuch@prz.edu.pl

5

Wilk Jan

 

 

L300A

178651635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik

 

Grzegorz Budzik zajmuje się wykorzystaniem technik wspomagania komputerowego CAD/CAM/CAE w projektowaniu i analizie elementów maszyn. Prace badawcze obejmują zastosowanie technik Revere Engineering i Rapid Prototypind w produkcji elementów o złożonych kształtach dla silników tłokowych, przekładni zębatych i przepływowych maszyn wirnikowych. Jest współautorem kilkudziesięciu publikacji opartych na badaniach własnych i współpracy z przedsiębiorstwami branży samochodowej i lotniczej.

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

 

Tadeusz Markowski urodził się w 1947 r. w Zielonej Górze. W 1977 roku przeprowadził się do Rzeszowa. W latach 1961 – 70 ukończył kolejno Technikum Mechaniczno – Elektryczne w Rzeszowie i Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie. Po ukończeniu WSI, w 1970 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Konstrukcji Maszyn, kierowanym przez doc. Romana Niedzielskiego. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn” uzyskał w 1978 r. na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Na tym samym Wydziale PP uzyskał, w 1992 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych a w 1999 r. tytuł naukowy profesora. Jest kierownikiem Katedry Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Pracując w Politechnice Rzeszowskiej, przeszedł wszystkie szczeble zawodowe. Rozpoczynał jako asystent, by w roku 1975 zostać starszym asystentem, w 1978 roku adiunktem, a w 1993 roku profesorem Politechniki Rzeszowskiej. Jest pierwszym absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, który uzyskał tytuł naukowy profesora. Profesor Tadeusz Markowski jest autorem lub współautorem 2 monografii, 2 skryptów, 45 artykułów w periodykach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, ponad 50 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych, 6 patentów. Wypromował 4 doktorów, 2 dalsze doktoraty są w realizacji. Specjalizuje się w zakresie konstrukcji maszyn, w szczególności przekładni zębatych.

 

 

 

 

dr hab. inż. Wojciech Homik

 

Wojciech Homik jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (1989). W działalności naukowej zajmuje się problematyką tłumienia drgań skrętnych wałów korbowych wielocylindrowych silników spalinowych Specjalizuje się w zagadnieniach projektowania tłumików drgań skrętnych Pracę doktorską poświęconą modelowaniu i optymalizacji wiskotycznego tłumika drgań skrętnych obronił w 1997 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

 

 

 

 

 

dr hab. inż. Adam Marciniec

 

 

Adam Marciniec jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej (1987). W działalności naukowej zajmuje się problematyką zastosowania metod numerycznych CAD i MES w projektowaniu elementów maszyn. Specjalizuje się w zagadnieniach kontaktu w łożyskach tocznych oraz przekładniach zębatych. Pracę doktorską poświęconą obliczaniu łożysk wieńcowych obronił w 1993 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

 

 

 

 

 

dr hab. inż. Aleksander Mazurkow

 

Aleksander Mazurkow jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej (1982). W latach 1982-1989 praca w WSK-PZL Rzeszów. Pracę doktorską obronił w 1993 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Specjalizuje się problematyce komputerowo wspomaganych metod projektowania i obliczania konstrukcji mechanicznych, w tym szczególnie ślizgowych układów łożyskowych.

 

 

 

 

 

 

dr hab. inż. Sławomir Miechowicz

 

Sławomir Miechowicz jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Pracę doktorską pt. „Efektywność wykorzystania technik stereolitografii laserowej w zastosowaniach medycznych” obronił w 2006 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Prowadzone badania i zainteresowania naukowe:

-  techniki obrazowania CT, MRI dla potrzeb Reverse Engineering,

- techniki Reverse Engineering i Rapid Prototyping w produkcji elementów o złożonych kształtach,

-  techniki wspomagania komputerowego CAD/CAM/CAE oraz RP w modelowaniu medycznym,

-   analiza numeryczna i doświadczalna w zastosowaniach medycznych.

Jest współautorem kilkunastu publikacji opartych na badaniach własnych i współpracy z ośrodkami medycznymi.

 

 

 

dr hab. inż. Jacek Mucha

 

Jacek Mucha jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (2000 r.). Pracę doktorską pt. "Wykrawalność blach prądnicowych" obronił w 2004 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Od 2002 roku zatrudniony w Katedrze Przeróbki Plastycznej, następnie od 2005 roku w Katedrze Konstrukcji Maszyn. W 2005 roku odbył staż dla pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej na WSK PZL Rzeszów. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych są konstrukcja i technologie wytwarzania części maszyn z wykorzystaniem przeróbki plastycznej oraz zużycie narzędzi stosowanych do ich wytwarzania.

 

 

 

dr hab. inż. Mariusz Sobolak

 

Mariusz Sobolak jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (1992 r.) - temat pracy magisterskiej "Komputerowy dobór cykli i parametrów procesu szlifowania oraz symulacja obróbki". Pracę doktorską pt. "Numeryczna analiza geometrii obszaru współpracy w wichrowatej walcowej przekładni obróbkowej" obronił w 1997 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Prowadzone badania i zainteresowania naukowe związane są z:

- numerycznymi metodami  odwzorowania geometrii narzędzia w przedmiocie obrabianym, zwłaszcza w obróbce kół zębatych;

- szybkim prototypowaniem (RP) - w tym zwłaszcza stereolitografia i odlewanie próżniowe;

- zastosowaniem metod RP w prototypowaniu i wytwarzaniu kół zębatych, głównie z tworzyw sztucznych na potrzeby sprzętu AGD;

- systemami modelowania geometrycznego CAD (AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Catia).

 

 

 

 

 

dr inż. Michał Batsch

 

Michał Batsch urodził się w 1989r w Rzeszowie. Uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Rzeszowie. Tytuł inżyniera uzyskał na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w roku 2012 (kierunek Automatyka i Robotyka). W roku 2013 ukończył studia drugiego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magistra. Od 2013 zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej. W roku 2015 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt: „Analiza geometrii obszaru styku walcowej przekładni wklęsło-wypukłej Nowikowa„ w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Zainteresowania naukowe obejmują przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu w szczególności o wklęsło-wypukłym zazębieniu typu Nowikowa oraz metody szlifowania uzębień stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba.

Jest autorem lub współautorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych elementów maszyn i urządzeń automatyzujących produkcję takich jak np.: obrabiarki sterowane numerycznie, podajniki, chwytaki, stanowiska pomiarowe.

 

 

 

 

 

dr inż. Tomasz Dziubek

 

Tomasz Dziubek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (2004). Pracę doktorską pt. "Analiza współrzędnościowych systemów pomiarowych kół zębatych" obronił w 2012 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Od 2004 roku zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Maszyn.

Prowadzone badania i zainteresowania naukowe związane są z:

-systemami modelowania geometrycznego CAD (Inventor, CATIA, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, ProEngineer);

-współrzędnościową techniką pomiarową w zakresie optycznych oraz stykowych urządzeń pomiarowych;

-technikami Rapid Prototyping oraz Reverse Engineering;

-zastosowaniem systemów CAD/CMM oraz metod RP w prototypowaniu i wytwarzaniu kół zębatych.

 

 

 

 

 

dr inż. Patrycja Ewa Jagiełowicz

 

Patrycja Ewa Jagiełowicz jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Pracę doktorską pt.: „Wyznaczanie śladu styku w przekładniach zębatych z tworzyw polimerowych" obroniła na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Zasadniczym przedmiotem badań i zainteresowań naukowych jest zastosowanie komputerowo wspomaganych metod projektowania (AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Catia, Inventor, SolidWorks) do obliczania i analiz przekładni zębatych, głównie ślimakowych.

 

 

 

 

 

dr inż. Bogdan Kozik

 

Bogdan Kozik jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Specjalizuje się w problematyce komputerowo wspomaganych metod projektowania i obliczania elementów maszyn. Prowadzi badania z zakresu zastosowania systemów CAD do analizy kół zębatych z zazębieniem wypukło-wklęsłym. Zajmuje się również weryfikacją eksperymentalną współpracy zarysów wypukło-wklęsłych w kołach zębatych.

 

 

 

 

 

 

dr inż. Tomasz Kudasik

 

Tomasz Kudasik od roku 1996 jest pracownikiem Katedry Konstrukcji Maszyn Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi poprawy konstrukcji zębatych przekładni falowych. W szczególności zajmuje się analizą wpływu zmiany konstrukcji kół podatnych na rozkład naprężeń wykorzystując do tego celu MES (Metoda Elementów Skończonych). W 2005 r. obronił pracę doktorską na temat „Konstrukcyjne uwarunkowania rozkładu naprężeń w kołach podatnych zębatych przekładni falowych”.

 

 

 

 

 

dr inż. Olimpia Markowska

 

Olimpia Markowska Olimpia Markowska jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej. Ukończyła studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności: Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Pracę doktorską pt: „Analiza dokładności wykonania ubytków kostnych w procesie rekonstrukcji numerycznej i fizycznej” obroniła w 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

dr inż. Stanisław Noga

 

Zainteresowania naukowe dotyczą: mechaniki analitycznej (modelowanie kinematyki i dynamiki układów nieholonomicznych), zastosowanie sieci neuronowych w identyfikacji modeli układów dyskretnych, dynamiki układów ciągłych kołowo-symetrycznych (membrany, płyty, pierścienie z warstwą sprężystą), drgania kół zębatych, stoisk hamownianych, układów przesiewających w warunkach rezonansu parametrycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr inż. Jacek Pacana

 

Jacek Pacana jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w 2000 r. Po ukończeniu studiów, pracował jako konstruktor mechanik w „THB Henryk Bury Sp. z o.o.”. Od 2002r. jest zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej. Pracę doktorską pt. "Konstrukcyjne uwarunkowania rozkładu naprężeń i badania koła podatnego falowej zębatej przekładni hermetycznej" obronił w 2006 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. W pracy naukowej zajmuje się projektowaniem i analizą numeryczną falowych reduktorów zębatych oraz ich badaniami stanowiskowymi. Specjalizuje się w komputerowo wspomaganych metodach projektowania i obliczania konstrukcji mechanicznych, a w szczególności przekładni zębatych.

 

 

 

dr inż. Jadwiga Pisula

 

Jadwiga Pisula jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, WBMiL kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Rozprawa doktorska: „Matematyczny model geometrii uzębienia i zazębienia kół walcowych kształtowanych obwiedniowo” (2006).

Zainteresowania naukowe:

§  Przekładnie zębate

§  Modelowanie matematyczne

§  Systemy CAD/CAM.

 

 

 

dr inż. Mieczysław Płocica

 

 

Mieczysław Płocica jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył kierunek "pojazdy samochodowe". Od 1999 roku pracuje w KKM. Aktualnie zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami projektowania konstrukcji i technologii przekładni stożkowych oraz wytrzymałością zmęczeniową takich przekładni. Dodatkowo prowadzi prace z zakresu inżynierii odwrotnej w zastosowaniu do rekonstrukcji geometrii obiektów technicznych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji i opracowań naukowych oraz wielu prac popularno-naukowych. Członek Zarządu Stowarzyszenia "ProCAx", stały współpracownik miesięcznika Classicauto. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Systemy CAD, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Geometria i kinematyka zazębień.

 

 

 

dr inż. Edward Rejman

 

Edward Rejman w swojej działalności naukowej zajmuje się problematyką przekładni zębatych, szczególnie przekładni trochoidalnych. W ramach prowadzonych badań uzyskał kilka rozwiązań konstrukcyjnych nowych przekładni pozwalających uzyskiwać na jednym stopniu przełożenia w zakresie i = 7¸ 50, przy stosunkowo małych wymiarach przekładni. Trwałość przekładni została zweryfikowana w badaniach laboratoryjnych oraz w czasie eksploatacji przemysłowej. W ramach prowadzonych prac opracował metodykę sprawdzania dokładności uzębienia przekładni trochoidalnych jak również technologię kształtowania kół trochoidalnych o dużej twardości.

 

 

 

 

 

dr inż. Bartłomiej Sobolewski

 

Bartłomiej Sobolewski jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, WBMiL kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Mechatronika - Wspomagane komputerowo projektowanie maszyn. Praca doktorska: Modelowanie i analiza zazębienia przekładni stożkowych w środowisku CAD.

Zainteresowania naukowe:

- systemy wspomagania projektowania CAD (Inventor, CATIA, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, ProEngineer)

- techniki Rapid Prototyping

- przekładnie zębate.

 

 

 

 

dr inż. Stanisław Warchoł

 

Stanisław Warchoł urodził się w 1977 r. w Rzeszowie. Ukończył Technikum Samochodowe w Rzeszowie, a następnie studia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej specjalność Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania (2002r). W latach 2002 -2008 uczestnik studiów doktoranckich z zakresu Budowy i Eksploatacji Maszyn na Politechnice Rzeszowskiej. Od 2005 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej. W 2013 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej obronił pracę doktorską pt. "Analiza nośności rolkowych przekładni tocznych dla wybranych zarysów powierzchni śrubowej". Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: grafika inżynierska, systemy komputerowe CAD oraz podstawy konstrukcji maszyn. W pracy naukowej zajmuje się projektowaniem i analizą numeryczną śrubowych przekładni tocznych.

 

 

 

 

dr inż. Małgorzata Zaborniak

 

 

 

 

Małgorzata Zaborniak jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej – rok 2001. Od lutego 2002 roku zatrudniona jest na stanowisku asystenta. Odbyła roczny staż przemysłowy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A. W ramach pracy doktorskiej, realizowane są w szczególności zagadnienia zazębień przekładni stożkowych o kołowo – łukowej linii zęba. Wiedza pogłębiana jest w dziedzinie wykorzystywania środowisk CAD/CAM/CAE jako narzędzi wspomagających proces projektowania konstrukcji i technologii. W obszarze zainteresowań pozostają zagadnienia pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych oraz projektowanie programów sterujących dla obrabiarek CNC. Realizuje zajęcia dydaktyczne z zakresu Grafiki inżynierskiej, Podstaw konstrukcji maszyn.

 

 

 

 

 

mgr inż. Paweł Fudali

 

Paweł Fudali jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: informatyka i robotyka. W roku 2009 podjął pracę jako asystent w Katedrze Konstrukcji Maszyn. W pracy naukowej zajmuje się projektowaniem i analizą urządzeń z zakresu biomechaniki oraz rehabilitacji. Specjalizuje się w komputerowo wspomaganych metodach projektowania i obliczeniach numerycznych konstrukcji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi CAD/CAE.

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Adam Kalina

 

Adam Kalina jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył studia inżynierskie na kierunku: Mechatronika (specjalność: Komputerowo wspomagane projektowanie w 2013r.) oraz studia magisterskie na kierunku:  Mechanika i budowa maszyn (specjalność: Napędy mechaniczne w 2014r.). W 2015r. rozpoczął pracę w Katedrze Konstrukcji Maszyn na stanowisku asystenta. Główne zainteresowania naukowe:

- badania własności elastohydrodynamicznego filmu olejowego generowanego w zazębieniu kół zębatych przekładni falowych

- urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Piotr Połowniak

 

Piotr Połowniak jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył studia na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn (specjalność: wspomagane komputerowo projektowanie maszyn w 2009r.). Posiada 1,5 roczny staż pracy na stanowisku konstruktora w  firmie Transsystem. W roku 2011 podjął pracę jako asystent w Katedrze Konstrukcji Maszyn. Zainteresowania naukowe:

- przekładnie zębate;

- modelowanie matematyczne;

- systemy CAx w procesie projektowania.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące zagadnień grafiki inżynierskiej, projektowania  oraz systemów CAx.

 

 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Przeszłowski

 

Łukasz Przeszłowski jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł inżyniera uzyskał w roku 2011 na kierunku Automatyka i Robotyka. Tytuł magistra uzyskał w roku 2012 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Od 2013 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej. Zainteresowania naukowe:

- systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu i analizie elementów maszyn;

- szybkie prototypowanie (Rapid Prototyping) elementów maszyn, w szczególności w metodach PolyJet, DMLS, MEM oraz FDM;

- inżynieria odwrotna (Reverse Engineering).

 

 

 

 

 

mgr inż. Piotr Strojny

 

Piotr Strojny jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył studia na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn (specjalność: wspomagane komputerowo projektowanie maszyn w 2009r.).  Posiada 1,5 roczny staż pracy na stanowisku konstruktora w  firmie Transsystem. W roku 2009 podjął pracę jako asystent w Katedrze Konstrukcji Maszyn. W swojej działalności naukowej zajmuje się badaniami przekładni zębatych z tworzyw polimerowych oraz aplikacją ww. przekładni w urządzeniach sektora elektromaszynowego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące zagadnień: grafiki inżynierskiej, projektowania maszyn oraz systemów CAx.

 

 

 

 

 

mgr inż. Waldemar Witkowski

 

 

 

Waldemar Witkowski jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył studia na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn (specjalność: wspomagane komputerowo projektowanie maszyn w 2010r., oraz komputerowe wspomaganie wytwarzania w 2011r.). W roku 2010 podjął pracę jako asystent w Katedrze Konstrukcji Maszyn. Prowadzone badania naukowe związane są z:

- technologiami łączenia elementów cienkościennych: clinching, ClinchRivet, Self-piercing Riveting, Solid Self-piercing Riveting;

- zastosowaniem systemów CAx w procesie projektowania (AutoCAD, Inventor, SolidWorks, CATIA, Abaqus, ANSYS).

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące zagadnień grafiki inżynierskiej, projektowania  oraz systemów CAx.