Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej

 
 
INFORMACJE:
Informacje ogólne
Kontakt
Zamówienia
Oferta publikacji
Nowości
Zeszyty Naukowe


Strona główna PRz
 
  Nowości

 1. Abramczyk J.,Shell free forms of buildings roofed with transformed corrugated sheeting (cena 20,00 zł)- 2017
 2. Antosz K.,Metodyka modelowania, oceny i doskonalenia koncepcji Lean Maintenance. (cena 60,00 zł)- 2019 twarda oprawa
 3. Bembenek B.,Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu klastrem.Perspektywa prakseologiczna (cena 60,00 zł)- 2019
 4. Boryczko K., Rak J.,Bezpieczeństwo systemów wodociągowych . Dywersyfikacja zasobów wody( cena 55,00 zł)-2017
 5. Bródka J.,Podstawy słupów o trzonach innych niż pojedyncze dwuteowniki ( cena 16,00 zł)-2018
 6. Buda-Ożóg L.,Niezawodność konstrukcji żelbetowych projektowanych metodą Strut and Tie (cena 50,00 zł)-2019
 7. Czerwiński P, Fleszar M., English for Aviation Engineering Reading and vocabulary practice for students of aviation and aeronautics wyd. IV (cena 30,00 zł)- 2018
 8. Czerwiński P.,Fleszar M.,Expect the unexpected. English for pilots and ATCOs ( z płytą CD) (cena 38,00 zł)-2018
 9. Dziedzic S., Ekoinnowacje w regionalnych strategiach innowacji. Istota, uwarunkowania, modelowanie.(cena 35,00 zł)-2018
 10. Gil P. (red.), Termodynamika. Pomiary(cena 26,00 zł )- 2018
 11. Gosztyła M.,Mazur A., Architektura mieszkaniowa lat siedemdziesiątych w Rzeszowie na przykładzie wybranych osiedli ( cena 35,00 zł)- 2016
 12. Góral M.,Mikrostruktura i trwałość powłokowych barier cieplnych wytwarzanych w procesach plazmowych w warunkach obniżonego ciśnienia (cena 35, 00 zł )- 2018
 13. Hendzel Z., Żylski W., General mechanics. Dynamics. ( cena 22,00 zł) -2016
 14. Hendzel Z., Żylski W., General mechanics. Kinematics. ( cena 20,00 zł)- 2016
 15. Hendzel Z., Żylski W., General mechanics. Statics. ( cena 15,00 zł) - 2016
 16. Jaworski J.,Trzepieciński T.,Nadzorowanie procesu skrawania i stanu narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej ( cena 20,00 zł )- 2016
 17. Kamuda D., Polinceusz M.(red.) Formy ochrony bezpieczeństwa -aspekty prawne (cena 14,00 zł)- 2016
 18. Kopecki G.,Projektowanie lotniczych systemów sterowania uwzględniających sytuacje zwiększonego ryzyka( cena 30,00 zł)-2019
 19. Kozik B.,Dwudrożne przekładnie zębate wykonane metodami szybkiego prototypowania (cena 35,00 zł)- 2019
 20. Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe .Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. cz. III. Hale i wiaty ( cena 75,00 zł)- 2017 ( twarda oprawa)
 21. Krupa M.,Skawina w okresie zaborów 1772-1918. Urbanistyka i architektura miasta ( cena 70,00 zł)- 2017 ( twarda oprawa )
 22. Kucaba-Piętal, Podstawy modelowania przepływów w nanokanałach metodą dynamiki molekularnej (40,00 zł)-2017 twarda oprawa
 23. Linkov A., Rybarska-Rusinek L.,Five lectures on continuum mechanics (cena 15,00)- 2017
 24. Mazur D., Wpływ poziomu rozwoju własności intelektualnej na społeczeństwo informacyjne (cena 25,00 zł)- 2016
 25. Mazur R.(red. nauk.) Miasteczko galicyjskie.Tożsamość i możliwości rozwoju na przykładzie Błażowej,Czudca,Głogowa Małopolskiego i Sokołowa Małopolskiego ( cena 30,00 zł)- 2019
 26. Mazur R., Dobra kontynuacja ( cena 20,00 zł)- 2019
 27. Mentel G., Wartość zagrożona jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym, ( cena 60,00 zł)-2017 (twarda oprawa)
 28. Mucha J.(red.), Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn cz.3 (cena 12,00 zł)- 2016
 29. Niemiec W., Trzepieciński T., Zrównoważona mechanizacja upraw wierzby wiciowej w gospodarstwach małoobszarowych ( cena 70,00 zł)- 2018 ( twarda oprawa )
 30. Olejarz T., Planowanie zabezpieczenia logistycznego Wojska Polskiego w latach 60. i 70. XX wieku z uwzględnieniem transportu powietrznego ( cena 20,00 zł)- 2016
 31. Olejarz T.,Funkcjonowanie gospodarki żywnościowej Wojska Polskiego w latach 70. i 80. XX wieku - wybrane aspekty ( cena 20,00 zł)- 2017
 32. Pacana A,Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z ISO 45001: 2018 ( cena 25,00 zł)- 2019
 33. Pacana A. i inni, Projektowanie i wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania ( cena 20,00 zł)-2017
 34. Pacana A. i inni, Wybrane metody zarządzania logistycznego(cena 20,00 zł)- 2018
 35. Pacana A. Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001: 2015 (cena 30,00 zł)- 2018
 36. Pacana A., Praca zespołowa i liderzy ( cena 14,00 zł)-2017
 37. Pacana A.,Inżynieria jakości ( 26,00 zł)- 2019
 38. Pacana A.,Jurgilewicz O.,Systemowo-prawne podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( cena 20,00 zł)- 2016
 39. Pacana A.,Stadnicka D.,Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001: 2015 ( cena 25,00 zł)- 2017
 40. Pacana J., Podstawy projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem systemów CAD/CAM ( CENA 15,00 zł) - 2016
 41. Petrus R.i inni, Reaktory chemiczne.Reaktory do układów heterogenicznych płyn-płyn oraz ciecz-ciało stałe ( cena 20,00 zł)-2017
 42. Piecuch T.,Rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej-perspektywa indywidualna i organizacyjna (cena 40,00 zł)-2017
 43. Piekarski M., Formy strukturalne z komponentów zwrotnie zależnych (twarda oprawa) ( cena 80,00 zł)-2019
 44. Pisarev V.,Piczak Ł.,Uwarunkowanie zastosowania mikrokogeneracji dla małych osiedli ( cena 14,00 zł)- 2017
 45. Pisarev V.,Wentylacja i klimatyzacja z nagrzewnicami strefowymi na wykresach i-x powietrza wilgotnego( cena 20,00 zł)-2017
 46. Prokopska A.,Methodology of Architectural Design. Preliminary phases of the architectural proces ( cena 35,00 zł)-2018
 47. Proksa M., Zub M., Kościoły Neoromańskie w archidiecezji przemyskiej (cena 90,00 zł)- 2017(twarda oprawa)
 48. Romański M., Współczesne aspekty bezpieczeństwa kolejowego w Polsce (cena 20,00 zł)-2017
 49. Rzucidło P. Zastosowanie metod analizy falkowej do detekcji wybranych zdarzeń w zapisach parametrów lotu lekkich statków powietrznych ( cena 70,00 zł)- 2019
 50. Samolej S. i inni, Wprowadzenie do informatyki I - architektura komputerów, algorytmika, paradygmaty i języki programowania (20,00 zł) - 2016
 51. Siwowski t. (red.), Zastosowanie Eurokodów w projektowaniu mostów (cena 40,00 zł)- 2016
 52. Siwowski T.,Turoń B., Projektowanie mostów zespolonych według Eurokodu 4 ( cena 45,00 zł)- 2016
 53. Stadnicka D.,Wieloaspektowe podejście do zwiększania efektywności przedsiębiorstw ( cena 60,00 zł)-2018
 54. Tchórzewska -Cieślak B.i inni, Szacowanie ryzyka zmian jakości wody w sieciach wodociągowych ( cena 30,00 zł)- 2017
 55. Tutak J.S.,Innowacyjne rozwiązania w urządzeniach mechatronicznych wspomagających rehabilitację osób po udarach mózgu (cena 30,00 zł)-2019
 56. Wierzba B., Modelowanie procesów transportu masy (cena 20,00 zł)- 2016
 57. Wierzba B.,Ścieżka dyfuzji w w trójskładnikowych układach równowagi fazowej( cena 25 zł)-2018
 58. Zamorska J.,Ocena jakości mikrobiologicznej wody z zastosowaniem metod hodowlanych, cytometrii przepływowej i luminometrii ( cena 20,00 zł)-2019
 59. Zatwarnicka-Madura B.,Modele komunikacji a postacie w przekazie reklamowym ( cena 50,00 zł)-2019, twarda oprawa

  Politechnika Rzeszowska, Oficyna Wydawnicza, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12
e-mail: oficyna1@prz.rzeszow.pl
Politechnika / University of Technology / Ranking Szkół Wyższych