Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej

 
 
INFORMACJE:
Informacje ogólne
Kontakt
Zamówienia
Oferta publikacji
Nowości
Zeszyty Naukowe


Strona główna PRz
 
  Oferta publikacji

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 1. Abramczyk J.,Shell free forms of buildings roofed with transformed corrugated sheeting (cena 20,00 zł)- 2017
 2. Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski M., Rysunek techniczny w budownictwie (cena 30,00 zł) - 2012
 3. Boryczko K., Rak J.,Bezpieczeństwo systemów wodociągowych . Dywersyfikacja zasobów wody( cena 55,00 zł)-2017
 4. Bródka J., A. Kozłowski, Sztywność i nośność węzłów podatnych (cena 8,40 zł) - 1996
 5. Bródka J., Kozłowski A., Stalowe budynki szkieletowe(cena 14,70 zł) - 2003
 6. Bródka J.,Podstawy słupów o trzonach innych niż pojedyncze dwuteowniki ( cena 16,00 zł)-2018
 7. Buda-Ożóg L.i inni, Konstrukcje murowe.Przykłady obliczeń według Eurokodu 6 oraz metodami probabilistycznymi (cena 25,00 zł)-2018
 8. Gosztyła M., Pasztor P., Konserwacja i ochrona zabytków architektury (cena 25,00 zł) - 2014
 9. Gosztyła M.,Mazur A., Architektura mieszkaniowa lat siedemdziesiątych w Rzeszowie na przykładzie wybranych osiedli ( cena 35,00 zł)- 2016
 10. Koszelnik P., Czerwieniec E., Gruca-Rokosz R., Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej (cena 20,00 zł) - 2014
 11. Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe .Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. cz. III. Hale i wiaty ( cena 75,00 zł)- 2017 ( twarda oprawa)
 12. Kozłowski A. (red.), Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. I. Wybrane elementy i połączenia (cena 55,00 zł) - 2017 (twarda oprawa)
 13. Kozłowski A. (red.), Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. II. Stropy i pomosty (cena: 68,00 zł) - 2017 (twarda oprawa)
 14. Krupa M.,Skawina w okresie zaborów 1772-1918. Urbanistyka i architektura miasta ( cena 70,00 zł)- 2017 ( twarda oprawa )
 15. Niemiec W., Trzepieciński T., Zrównoważona mechanizacja upraw wierzby wiciowej w gospodarstwach małoobszarowych ( cena 70,00 zł)- 2018 ( twarda oprawa )
 16. Pisarev V., Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni na wykresach i-x powietrza wilgotnego ( cena 25 zł ) - 2014
 17. Pisarev V.,Piczak Ł.,Uwarunkowanie zastosowania mikrokogeneracji dla małych osiedli ( cena 14,00 zł)- 2017
 18. Pisarev V.,Wentylacja i klimatyzacja z nagrzewnicami strefowymi na wykresach i-x powietrza wilgotnego( cena 20,00 zł)-2017
 19. Prokopska A.,Metodologia projektowania architektonicznego. Fazy wstępne.( cena 40,00 zł)-2018
 20. Proksa M., Zub M., Kaplica Zygmuntów na Wawelu i kościół Magdalenek w Nowogrodźcu, T.I i II ( cena obu tomów 52,50 zł ) - 2015
 21. Proksa M., Zub M., Kościoły Neoromańskie w archidiecezji przemyskiej (cena 90,00 zł)- 2017(twarda oprawa)
 22. Proksa M., Zub M., Od mieszkań ludności paleolitycznej do bazyliki Bernardinusa de Gianotis w Płocku, t. I i II (cena obu tomów 38,85 zł) - 2014
 23. Siwowski t. (red.), Zastosowanie Eurokodów w projektowaniu mostów (cena 40,00 zł)- 2016
 24. Siwowski T.,Turoń B., Projektowanie mostów zespolonych według Eurokodu 4 ( cena 45,00 zł)- 2016
 25. Szymański W., Wolańczyk F., Termodynamika powietrza wilgotnego (cena 20,00 zł) - 2014
 26. Tchórzewska -Cieślak B.i inni, Szacowanie ryzyka zmian jakości wody w sieciach wodociągowych ( cena 30,00 zł)- 2017
 27. Testy egzaminacyjne z języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). Cz. 1. Poziom B2 (cena 20,00 zł) - 2012

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 1. Antosz K. i inni, Lean manufacturing .Doskonalenie produkcji. (cena 35,00 zł)- 2018
 2. Bociek S., J. Gruszecki, Układy sterowania automatycznego samolotem (15,75 zł) - 1999
 3. Czerwiński P, Fleszar M., English for Aviation Engineering Reading and vocabulary practice for students of aviation and aeronautics wyd. IV (cena 30,00 zł)- 2018
 4. Frącz W., Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Laboratorium wyd. III ( cena 25,00 zł)- 2016
 5. Frącz W.,Krywult B., Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych , wyd. III (cena 25,00 zł)-2018
 6. Giergiel J., Giergiel M., Mechanika ogólna. Przykłady, pytania i zadania (cena 25,00 zł) - 2012
 7. Giergiel J., Kurc K., Szybicki D., Mechatronika gąsienicowych robotów inspekcyjnych (cena 25,00 zł) - 2014
 8. Gil P. (red.), Termodynamika. Pomiary(cena 26,00 zł )- 2018
 9. Hendzel Z., Muszyńska M., Jagiełowicz-Ryznar C., Rozmyte systemy sterowania mobilnych robotów kołowych (cena 20,00 zł) - 2014
 10. Hendzel Z., Żylski W., General mechanics. Dynamics. ( cena 22,00 zł) -2016
 11. Hendzel Z., Żylski W., General mechanics. Kinematics. ( cena 20,00 zł)- 2016
 12. Hendzel Z., Żylski W., General mechanics. Statics. ( cena 15,00 zł) - 2016
 13. Hendzel Z., Żylski W., Mechanika ogólna. Dynamika (cena 22,00 zł)-2017
 14. Hendzel Z., Żylski W., Mechanika ogólna. Kinematyka (cena 20,00 zł) - 2017
 15. Hendzel Z., Żylski W., Mechanika ogólna. Statyka (cena 15,00 zł) - 2017
 16. Jaworski J.,Trzepieciński T.,Możliwości zapewnienia jakościowego wykonania narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej ( cena 20,00 zł )- 2014
 17. Jaworski J.,Trzepieciński T.,Nadzorowanie procesu skrawania i stanu narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej ( cena 20,00 zł )- 2016
 18. Jaworski J.,Trzepieciński T.,Stal stosowana na narzędzia do przeróbki plastycznej metali z klasyfikacją i oznaczaniem stali wg PN-EN (cena 15,00 zł )- 2014
 19. Kalina A.,Mazurkow A.,Witkowski W.,Projektowanie zespołów łożyskowych ( cena 16,00 zł)- 2016
 20. Kucaba-Piętal, Podstawy modelowania przepływów w nanokanałach metodą dynamiki molekularnej (40,00 zł)-2017
 21. Linkov A., Rybarska-Rusinek L.,Five lectures on continuum mechanics (cena 15,00)- 2017
 22. Łunarski J. (red.), Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym (cena 36,75 zł) - 2012
 23. Markowski T. i inni, Podstawy konstrukcji maszyn, cz. II (cena 21,00 zł - 2003
 24. Mazurkow A., Łożyskowanie ślizgowe. Podstawy teoretyczne, właściwości i uszkodzenia (cena 15,00 zł)- 2013
 25. Mazurkow A., Wybrane elementy teorii smarowania łożysk ślizgowych ( cena 15,00 zł )- 2015
 26. Mucha J.(red.), Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn cz.3 (cena 12,00 zł)- 2016
 27. Niemiec W., Pacana A., Jurgilewicz O., Jurgilewicz M., Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej (cena 40,00 zł) - 2014
 28. Opiekun Z.,Orłowicz W.,Stachowicz F., Techniki wytwarzania ( cena 25,00 zł ) - 2016
 29. Orłowicz A.W., Trytek A., Mróz M., Tupaj M., Kupiec B., Spawalnictwo. Ćwiczenia laboratoryjne (6,00 zł) - 2017
 30. Pacana A. i inni, Projektowanie i wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania ( cena 20,00 zł)-2017
 31. Pacana A. i inni, Wybrane metody zarządzania logistycznego(cena 20,00 zł)- 2018
 32. Pacana A. Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001: 2015 (cena 30,00 zł)- 2018
 33. Pacana A., Praca zespołowa i liderzy ( cena 14,00 zł)-2017
 34. Pacana A.,Stadnicka D.,Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001: 2015 ( cena 25,00 zł)- 2017
 35. Pacana J., Podstawy projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem systemów CAD/CAM ( CENA 15,00 zł) - 2016
 36. Sieniawski J., Cyunczyk A., Fizykochemia przemian fazowych (cena 20,00 zł) - 2015
 37. Sieniawski J., Cyunczyk A., Struktura ciał stałych (cena 20,00 zł) - 2017
 38. Sieniawski J., Cyunczyk A., Właściwości ciał stałych (cena 25,00 zł ) - 2017
 39. Skrzat A., Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i przepływów ciepła w programie ABAQUS Workbench (cena 22,00 zł) - 2018
 40. Smusz R. i inni, Termodynamika Repetytorium (cena 15,00 zł)- 2017
 41. Stachowicz F. i inni, Techniki wytwarzania.Przeróbka plastyczna. Laboratorium (cena 25,00 zł)-2018
 42. Stadnicka D., Podstawy zarządzania (cena 10,00 zł) - 2011
 43. Stadnicka D.,Wieloaspektowe podejście do zwiększania efektywności przedsiębiorstw ( cena 60,00 zł)-2018
 44. Stadnicka D.,Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce ( cena 30,00 zł)-2016
 45. Testy egzaminacyjne z języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). Cz. 1. Poziom B2 (cena 20,00 zł) - 2012
 46. Wierzba B., Modelowanie procesów transportu masy (cena 20,00 zł)- 2016
 47. Wierzba B.,Ścieżka dyfuzji w w trójskładnikowych układach równowagi fazowej( cena 25 zł)-2018
 48. Wolańczyk F., Termodynamika. Przykłady i zadania (cena 25,00 zł) - 2017
 49. Żylski W., Gierlak P., Sterowanie ruchem nadążnym robotów manipulacyjnych (cena 20,00 zł) - 2014

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 1. Dziuban E., Wilk B., Potyrański P., Technika pomiarowa w medycynie. Wybrane zagadnienia. Laboratorium (cena 6,30 zł) - 2007
 2. Gołębiowski Lesław, Gołębiowski Marek, Obwody elektryczne (cena 63,00 zł) - 2012
 3. Gotfryd M., Podstawy telekomunikacji.Telekomunikacja analogowa i cyfrowa, wyd. II (cena 25,00 zł )- 2017
 4. Jędrzejec B., Sadolewski J., Programowanie w języku C i C++ ( cena 20,00 zł)- 2017
 5. Kowalczyk A., Pomiarowe zastosowania warunkowego uśredniania sygnałów ( cena 30,00 zł ) - 2015
 6. Kowalczyk A., Przetwarzanie sygnałów. Przykłady rachunkowe (cena 20,00 zł) - 2012
 7. Mazur D., Wpływ poziomu rozwoju własności intelektualnej na społeczeństwo informacyjne (cena 25,00 zł)- 2016
 8. Mączka M.,Metody efektywnego modelowania kwantowych przyrządów półprzewodnikowych ( cena 70,00)-2018
 9. Samolej S. i inni, Wprowadzenie do informatyki I - architektura komputerów, algorytmika, paradygmaty i języki programowania (20,00 zł) - 2016
 10. Samolej S. i inni, Wprowadzenie do informatyki II - bezpieczeństwo systemów informatycznych, sieci komputerowe, systemy operacyjne i bazy danych ( cena 25,00 zł)- 2014
 11. Szczepański A., Trojnar M., Obwody i sygnały, wyd.II (cena 20,00 zł)- 2017
 12. Szczepański A., Trojnar M., Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa. (cena 40,00 zł)- 2017
 13. Testy egzaminacyjne z języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). Cz. 1. Poziom B2 (cena 20,00 zł) - 2012

Wydział Zarzadzania

 1. Bednarova L., Pacana A., Zatwarnicka-Madura B., Wybrane zagadnienia zarządzania ( cena 20,00 zł)- 2015 r.
 2. Chudy-Laskowska K., Sobolewski M., Stępień K., Analiza efektywności banków w Polsce w latach 1996-2007 (cena 30,00 zł) - 2012
 3. Dziedzic S., Ekoinnowacje w regionalnych strategiach innowacji. Istota, uwarunkowania, modelowanie.(cena 35,00 zł)-2018
 4. Kamuda D., Polinceusz M.(red.) Formy ochrony bezpieczeństwa -aspekty prawne (cena 14,00 zł)- 2016
 5. Krztoń W.,Zjawisko wojny na przestrzeni dziejów. Wybrane aspekty ( cena 20,00) - 2015
 6. Lorek M., Bezpieczeństwo w transporcie. Zarys problematyki ( cena 20,00 zł)- 2018
 7. Łunarski J., Normalizacja i standaryzacja (cena 25,00 zł) - 2014
 8. Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych (cena 30,00 zł) - 2014
 9. Mentel G., Wartość zagrożona jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym, ( cena 60,00 zł)-2017 (twarda oprawa)
 10. Olejarz T., Planowanie zabezpieczenia logistycznego Wojska Polskiego w latach 60. i 70. XX wieku z uwzględnieniem transportu powietrznego ( cena 20,00 zł)- 2016
 11. Olejarz T.,Funkcjonowanie gospodarki żywnościowej Wojska Polskiego w latach 70. i 80. XX wieku - wybrane aspekty ( cena 20,00 zł)- 2017
 12. Oleksiewicz I. i inni, Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata ( cena 18,00 zł ) - 2015
 13. Oleksiewicz I., Służby i formacje w ochronie bezpieczeństwa państwa ( cena 15,00 ) - 2015
 14. Pacana A.,Jurgilewicz O.,Systemowo-prawne podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( cena 20,00 zł)- 2016
 15. Piecuch T.,Rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej-perspektywa indywidualna i organizacyjna (cena 40,00 zł)-2017
 16. Pomykała M., Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ( 40,00 zł )- 2015
 17. Romański M., Współczesne aspekty bezpieczeństwa kolejowego w Polsce (cena 20,00 zł)-2017
 18. Sołtysiak M., Kalkulacja pieniądza na rynkach finansowych. Stopy procentowe. wyd. III (cena 25,00 zł)- 2017
 19. Testy egzaminacyjne z języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). Cz. 1. Poziom B2 (cena 20,00 zł) - 2012
 20. Woźniak L.,Chrzanowski M.,Lewandowska A.,Pater R.,Stopa M.,Po co nam innowacyjność ?Problem innowacyjności w regionie peryferyjnym na przykładzie województwa podkarpackiego ( cena 20,00 zł)- 2015

Wydział Chemiczny

 1. Lubczak J., Podstawy chemii organicznej (cena 25,00 zł) - 2011
 2. Petrus R.i inni, Reaktory chemiczne.Reaktory do układów heterogenicznych płyn-płyn oraz ciecz-ciało stałe ( cena 20,00 zł)-2017
 3. Testy egzaminacyjne z języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). Cz. 1. Poziom B2 (cena 20,00 zł) - 2012

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

 1. Chłędowska K., Sikora R., Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami cz. II (cena 47,25 zł) - 2010
 2. Chłędowska K., Sikora R., Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami, cz. 1(cena 42,00 zł) - 2012
 3. Testy egzaminacyjne z języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). Cz. 1. Poziom B2 (cena 20,00 zł) - 2012
 4. Włoch A., Włoch I., Matematyka dyskretna. Podstawowe metody i algorytmy teorii grafów ( cena 15,00 zł)- 2017

Inne propozycje

Brak ofert
  Politechnika Rzeszowska, Oficyna Wydawnicza, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12
e-mail: oficyna1@prz.rzeszow.pl
Politechnika / University of Technology / Ranking Szkół Wyższych