Wydział Zarządzania
 
 


Konferencje i seminaria
 


 Konferencje i seminaria


Katedra Marketingu


Wydział Zarządzania i Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej


zapraszają do udziału w:
Międzynarodowej Konferencji Naukowej

"PRZEMIANY RYNKOWE
W PROCESIE
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ"która odbędzie się w dniach
18-20 maja 2006 r. w Krynicy GórskiejHONOROWY PATRONAT

Jego Magnificencja
Rektor Politechniki Rzeszowskiej
dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk
(Kierownik Katedry Marketingu, Politechnika Rzeszowska)

Członkowie Komitetu

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
(Prorektor ds. Nauczania, Politechnika Rzeszowska)
dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. PRz
(Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketing, Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. Aleksander Gugnin
(Katedra Marketingu, Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. Jerzy Nowakowski
(Kierownik Katedry Bankowości, SGH w Warszawie)
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
(Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie)
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
(Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie)
prof. dr hab. inż. Mirosław Włodarczyk
(Kierownik Zakładu Innowacji i Przedsiębiorczości, Politechnika Łódzka)
dr hab. Tamara Tkacz
(Zaporoski Uniwersytet Humanistyczny w Melitopolu-Ukraina)KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący
dr Marcin Gębarowski

Sekretarz
mgr Joanna Wiażewicz

Członkowie Komitetu
mgr Urszula Bysiewicz, dr Lucyna Garbacz,
dr Agata Gierczak, dr Tatyana Gugnina, dr Hanna Hall,
mgr Agnieszka Ichniowska, mgr Celina Sołek,
dr Beata Zatwarnicka-MaduraPATRON MEDLIALNY