Wydział Zarządzania
 
 


Konferencje i seminaria
 


 Konferencje i seminaria

Logo WZiM Logo AE
Zakład Przedsiębiorczości i Zarządzania
Wydział Zarządzania i Marketingu
Politechnika Rzeszowska
Im. Ignacego Łukasiewicza
Katedra Zarządzania Strategicznego
Wydział Gospodarki Narodowej
Akademia Ekonomiczna
Im. Oskara Langego we Wrocławiu

zapraszają na
I Ogólnopolską Konferencję Naukową

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ MSP
Wyzwania współczesności


16-18 września 2004 r.
ZAKOPANEHONOROWY PATRONAT
Jego Magnificencja
Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski
i
Prezes Zarządu Business Centre Club
Marek GoliszewskiKomitet Naukowy

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Adamczyk, PRz Rzeszów
Prof. zw. dr hab. Zygmunt Bartosik, AE Wrocław
Prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl, UŁ Łódź
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Filipek, AR Lublin
Prof. zw. dr hab. Czesława Jasiewicz, AR Kraków
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kiełczewski, AE Wrocław
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Mazur, AR Kraków
Prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska, SGH Warszawa
Prof. zw. dr hab. Krzesław Stokłosa, PRz Rzeszów
Prof. dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło, AM Gdynia
Prof. dr hab. Aleksandra Badora, AR Lublin
Prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, UG, WSM Gdynia
Prof. dr hab. inż. Władysław Filar, PRz Rzeszów
Prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur, AR Kraków
Prof. dr hab. Leon Jakubów, AE Wrocław
Prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz, UŁ Łódź
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, AE Wrocław
Prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski, UMK Toruń
Prof. dr hab. Krystyna Moszkowicz, AE Wrocław
Prof. dr hab. Adam Noga, SGH Warszawa
Prof. dr hab. Irena Pietrzyk, AE Kraków
Prof. dr hab. inż. Jerzy Potencki, PRz Rzeszów
Prof. dr hab. Krystyna Poznańska, SGH Warszawa
Prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, PRz Rzeszów
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, PRz Rzeszów
Prof. dr hab. Jan Targalski, AE Kraków
Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, PRz Rzeszów
Prof. dr hab. Ewa Zeman-Miszewska, AE Katowice
Prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański, PRz Rzeszów

PATRONAT MEDIALNY

Businessman


CEL KONFERENCJI

        Początek nowego wieku oraz postępujące procesy globalizacji i integracji z Unią Europejską nadają przedsiębiorczości i innowacyjności pełniejszego znaczenia. Dostrzegając potrzebę dyskusji nad wpływem przedsiębiorczości i innowacyjności na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw Zakład Przedsiębiorczości i Zarządzania PRz wraz Katedrą Zarządzania Strategicznego AE we Wrocławiu zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej Przedsiębiorczość i innowacyjność sektora MSP. Wyzwania współczesności. Dyskusja teoretyków i praktyków stworzy możliwość wymiany poglądów i doświadczeń badawczych.TEMATYKA KONFERENCJI

  • Przedsiębiorczość i innowacyjność w kontekście współczesnych problemów zarządzania MSP;
  • Uwarunkowania przedsiębiorczości i innowacyjności MSP;
  • Przedsiębiorca i strategie rozwoju MSP w warunkach integracji i globalizacji;
  • Przedsiębiorczość i innowacyjność w aspekcie tworzenia wartości;
  • Interakcyjne systemy innowacji;
  • Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;
  • Wirtualizacja gospodarki a funkcjonowanie i rozwój sektora MSP;
  • Orientacja jakościowa w procesie zmian;
  • Szanse i zagrożenia rozwoju innowacyjności w sektorze gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska;
  • Ekologiczne wymagania - ograniczenia czy szanse rozwoju innowacyjności.


PODSTAWOWE INFORMACJE

        Koszt udziału w konferencji wynosi 780 zł. W ramach tej opłaty Organizatorzy zapewniają: publikację referatu w Pracach Naukowych AE we Wrocławiu (lista A wg KBN), 2 noclegi, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących (bankiet, wycieczka nad Morskie Oko, Zabawa Góralska).
        Obrady Konferencji odbywać się będą w Domu Wczasowym „BEL-AMI” w Zakopanem. Ośrodek położony jest w centrum miasta, blisko Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uczestnicy konferencji będą mieć możliwość podłączenia się do sieci Internet z dowolnego pokoju lub apartamentu. Dodatkową zaletą ośrodka jest wspaniała panorama Tatr, którą można podziwiać wprost z okna lub balkonu swojego pokoju. Więcej informacji o ośrodku, w którym będą odbywały się obrady, znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

www.bel-ami.pl,   e-mail: dw@bel-ami.pl

Dom Wczasowy „BEL-AMI”
ul.Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane
tel.: (0-18) 20 13 511, fax: (0-18) 20 61 360

        W drugim dniu konferencji, po zakończonych obradach, przeniesiemy się do „Szałasu pod Reglami” na Zabawę Góralską. Tam będziem jedli, śpiewali, tońcyli do białego rana przy góralskiej muzyce. Restauracja Regionalna „Szałas pod Reglami” znajduje się tuż obok skoczni narciarskiej - Wielkiej Krokwi.TERMINARZ

15 lutego 2004 - termin nadsyłania kart zgłoszeń na adres KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Zakład
Przedsiębiorczości i Zarządzania
Wydział Zarządzania i Marketingu
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów


tel.: 0 (prefiks) 17 865 1165 (8.00-15.00), fax.: 0 (prefiks) 17 862 81 93

www.prz.rzeszow.pl

e-mail: bogdanb@prz.rzeszow.pl,  marinuck@prz.rzeszow.pl

Z uwagi, iż konferencja zaplanowana jest na 80 osób istotna jest kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia « Karta zgłoszenia » Karta zgłoszenia
Zakopane 2004 - ulotka « Zakopane 2004 - ulotka » Zakopane 2004 - ulotka10 marca 2004 - termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
(wydruk+dyskietka) na adres:

Katedra Zarządzania Strategicznego
Akademia Ekonomiczna
Im. Oskara Langego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

„Innowacyjność i przedsiębiorczość”

Przyjęcie referatu do druku w Pracach Naukowych AE we Wrocławiu uzależnione będzie od opinii recenzenta. Referaty niezgodne z tematyką konferencji nie będą przyjęte do druku.5 maja 2004 - termin uregulowania opłaty KONFERENCYJNEJ
w wysokości 780 zł na konto:

Bank Pekao S.A. II/O Rzeszów
nr 10701526 - 3346 - 2221 - 0100
z dopiskiem „Przedsiębiorczość”15 sierpnia 2004 - przesłanie uczestnikom programu konferencji16 września 2004 - rozpoczęcie Konferencji w ZakopanemKomitet Organizacyjny

Prezydenci konferencji

Prof. dr hab. Krystyna Moszkowicz, AE Wrocław
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, AE Wrocław
Prof dr hab. inż. Leszek Woźniak, PRz

Sekretarze

mgr inż. Sylwia Dziedzic
mgr Bogusław Bembenek

Członkowie

dr Teresa Bal-Woźniak, dr Krzysztof Kud,
dr Teresa Piecuch, dr Krystyna Sieniawska,
dr inż. Janusz Strojny, dr Marian Woźniak,
mgr Konrad Drozd, mgr inż. Beata Hryń,
mgr inż. Marzena Jankowska-Mihułowicz,
mgr Krystyna Kmiotek, mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz, Elżbieta Nosal,
mgr inż. Mariusz Nuckowski, mgr Marta Szałańska, mgr inż. Dariusz Wyrwa


Skład publikacji

mgr Jarosław Ignacy