Wydział Zarządzania
 
 


Konferencje i seminaria
 


 Konferencje i seminaria

Logo WZiM Logo AE
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Wydział Zarządzania i Marketingu
Politechnika Rzeszowska
Im. Ignacego Łukasiewicza
Katedra Zarządzania Strategicznego
Wydział Gospodarki Narodowej
Akademia Ekonomiczna
Im. Oskara Langego we Wrocławiu


PARP

zapraszają na
II Ogólnopolską Konferencję Naukową

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ
Wyzwania współczesności


7-9 września 2006 r.
ZAKOPANEHONOROWY PATRONAT
Jego Magnificencja
Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
i
Jego Magnificencja
Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Bogusław FiedorKomitet Naukowy

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Adamczyk, PRz Rzeszów
Prof. zw. dr hab. Zygmunt Bartosik, AE Wrocław
Prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl, FEP Łódź
Prof. zw. dr hab. Wiesław Grudzewski, SGH Warszawa
Prof. zw. dr hab. Ber Haus, AE Wrocław
Prof. zw. dr hab. Irena Hejduk, SGH Warszawa
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kiełczewski, AE Wrocław
Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki, UW Warszawa
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Mazur, AR Kraków
Prof. zw. dr hab. inż. Teofil Mazur, UWM Olsztyn
Prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, AE Wrocław
Prof. zw. dr hab. inż. Maria Ruda, PRz Rzeszów
Prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska, SGH Warszawa
Prof. zw. dr hab. Krzesław Stokłosa, PRz Rzeszów
Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Żmija, AR Kraków
Prof. dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło, AM Gdynia
Prof. dr hab. Aleksandra Badora, AR Lublin
Prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, UG, WSM Gdynia
Prof. dr hab. Leon Jakubów, AE Wrocław
Prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz, UŁ Łódź
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, AE Wrocław
Prof. dr hab. Andrzej Kotala, AR Kraków
Prof. dr hab. Krystyna Moszkowicz, AE Wrocław
Prof. dr hab. Krystyna Poznańska, SGH Warszawa
Prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, PRz Rzeszów
Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, UW Warszawa
Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, PRz Rzeszów
Prof. dr hab. Ewa Zeman-Miszewska, AE Katowice