Konferencje
 
STRONA GŁÓWNA
PATRONAT HONOROWY
ORGANIZATORZY
SPONSORZY
CEL I TEMATYKA
KOMITET:
NAUKOWY
ORGANIZACYJNY
DO POBRANIA:
program
karta zgłoszenia
wymogi edytorskie


Konferencje
 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, FORESIGHT
Aspekty Ekonomiczne, Społeczne i EkologiczneKrasiczyn

Krasiczyn, 15-17 września 2008 r.

 
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel.: (0-17) 865 11 65, fax (0-17) 862 81 93
zpiz@prz.edu.pl