Konferencje
 
STRONA GŁÓWNA
CEL KONFERENCJI
PATRONAT HONOROWY
PARTNER KONFERENCJI
PATRONAT MEDIALNY
KOMITET:
NAUKOWY
ORGANIZACYJNY
INFORMACJE
MIEJSCE KONFERENCJI
TERMINY
PROGRAM KONFERENCJI
ADRES
DO POBRANIA:
karta zgłoszenia
wymogi edytorskie


Konferencje
 
Katedra Marketingu


Wydział Zarządzania i Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej


zapraszają do udziału w:

Międzynarodowej Konferencji Naukowej


Zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne

w integrującej się Europie

która odbędzie się w dniach
2-4 czerwca 2008 r. w Rzeszowie i Solinie

 
Al. Powstańców Warszawy 8; 35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 854 72 49; (0-17) 865 16 71; 608 837 660; fax. (0-17) 862 81 93
marcing@prz.edu.pl