ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO
 
 
Strona główna
O Projekcie
Galeria
Kontakt
Lokalizacja
Linki


Strona główna PRz
  ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004-2006

               

           Modernizacja Laboratorium Obróbki Mechanicznej Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb CZT-Aeronet


Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna,
Poddziałanie 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna.