Rzeszowska Miejska Bezprzewodowa Sieć Komputerowa
 
 
Strona główna
Informacje o projekcie
Historia RMSK
Cele projektu
Zaangażowane instytucje
Galeria
Kontakt


Strona główna PRz
  ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004-2006 


               

Projekt budowy Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Bezprzewodowej zrealizowany został w ramach Zinegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
  Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Uroczystość oddania sieci do użytku odbyła się 15 grudnia 2005 roku.

 
Politechnika / University of Technology / Ranking Szkół Wyższych