Rzeszowska Miejska Bezprzewodowa Sieć Komputerowa
 
 
Strona główna
Informacje o projekcie
Historia RMSK
Cele projektu
Zaangażowane instytucje
Galeria
Kontakt


Strona główna PRz
  Cele projektu budowy Rzeszowskiej Bezprzewodowej Sieci Komputerowej Celem przedstawianego projektu jest stworzenie warunków technicznych umożliwiających w łatwy i elastyczny sposób powiększenie sieci RMSK o nowe obiekty prężnie rozwijającego się Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wszelkich zainteresowanych instytucji użyteczności publicznej, dzięki czemu będą mogły one uzyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez technologię informatyczną. Jako sposób komunikacji, wybrana została technologia LMDS wykorzystująca medium bezprzewodowe działające w koncesjonowanym paśmie 26 GHz. Rozwiązanie to gwarantujące prostotę rozbudowy struktury sieci przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednio wysokiego poziomu niezawodności oraz bezpieczeństwa.

Projekt obejmuje zakup i instalację stacji bazowej służącej jako centrum nadawczo-odbiorcze dla wszystkich objętych działaniem sieci bezprzewodowej obiektów oraz zakup i montaż terminali końcowych zapewniających radiową łączność ze stacją bazową. Ponadto uwzględnia modernizację przełącznika brzegowego łączącego sieć RMSK z ogólnopolską siecią ośrodków akademickich PIONIER.

 
Politechnika / University of Technology / Ranking Szkół Wyższych