Rzeszowska Miejska Bezprzewodowa Sieć Komputerowa
 
 
Strona główna
Informacje o projekcie
Historia RMSK
Cele projektu
Zaangażowane instytucje
Galeria
Kontakt


Strona główna PRz
  Zaangażowane instytucje Bezpośrednimi beneficjentami projektu są dwie uczelnie publiczne, które będą wspólnie uczestniczyć w projekcie rozbudowy miejskiej sieci komputerowej w Rzeszowie w oparciu o technologię łączy radiowych.

W projekt zaangażowane są następujące uczelnie wyższe:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza
z siedzibą: ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
z siedzibą: Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

Docelowo, rozwiązania zastosowane w realizacji projektu dostępne będą także dla innych instytucji i urzędów publicznych.

 
Politechnika / University of Technology / Ranking Szkół Wyższych